25. juli 2024

Lex Brixtofte må opblødes

Fremtidsudsigten for Randers Kommune er god – hvis vi vil, og får lov.

Jeg tror flertallet i Randers Byråd gerne vil, at vores kommune udvikles på bedste vis, men det er ikke sikkert vi får lov – hvad mener jeg med dette?

Det går faktisk fornuftigt i vores kommune.

Indbyggertallet øges, og byrådet lægger planer for fremtidig udvikling.

F.eks. kommuneplan, planer for natur, klima og miljø, og infra-strukturplan. Planer til gavn for borgerne og kommunens udvikling.

I dette indlæg er fokus på infrastrukturen.

I Randers har vi pænt store trængselsproblemer, hvor især Randers bro er et trafikalt knudepunkt, og stedet hvor biltrafikken sander til. Der må gøres noget, før galt bliver katastrofalt.

I løbet af det kommende årti må en ny fjordforbindelse anlægges. En fjordforbindelse er dyr, meget dyr. Vi taler om flere hundrede millioner kroner.

En anden alvorlig trafikal udfordring er Århusvej, og i mange år har vi lokalt talt om Ringboulevardens færdiggørelse.

Nævnte projekter er vigtige bestanddele for kommunens positive udvikling; andre kunne nævnes.

Der er især én stor sten på vejen, der gør det nærmest umuligt for Randers Byråd at udnytte kommunens gode udviklingspotentialer. Og det er: Økonomien!

Kommunernes lånebekendtgørelse er nævnte sten på vejen.

Det forholder sig nemlig sådan, at kommunernes låneadgang til anlæg er stærkt forringet, i forhold til tiden før nu afdøde Peter Brixtofte og Farum skandalen.

Mit budskab i dag er, at den kommunale lånebekendtgørelse må justeres, så kommunerne kan få bedre låneadgang til de meget store udviklingsprojekter, a la dem jeg nævner her.

Stenen på vejen må fjernes.

Ok kommunerne stadigvæk selv må spare op til de mindre projekter.

Altså prestigeprojekter, a la dem vi så i Farum for et par årtier siden, skal kommunerne ikke have bedre låneadgang til. Det samme bør gælde en sti fra ”Blomsterød til Ærteby”. Disse begrænsningers fastholdelse handler om fortsat kommunaløkonomisk ansvarlighed, og undgåelse af en ny Farum skandale.

I København og omegn har de ikke de store problemer med at få råd til deres store udviklingsprojekter, grundet de har en anden befolknings-sammensætning og bedre skattegrundlag.

Flere jyske kommuner deler skæbne med Randers.

Jeg har bedt min folketingsgruppe se på jydernes udfordring.

Summa summarum. Den kommunale lånebekendtgørelse – den jeg kalder lex Brixtofte – må blødgøres, så jyske kommuner også får mulighed for at udnytte vores udviklingspotentialer.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN