17. april 2024

Klimaoversvømmelser, dem uden for Randers by må ikke glemmes

På min vej har jeg mødt flere borgere uden for Randers by, som efterlyser, at klimatruslerne, og de dermed følgende oversvømmelser hos dem, også tages alvorligt; ligesom vi lokalpolitikere har gjort det med Randers by. De vil ikke glemmes!

Selvfølgelig skal borgerne uden for Randers by ikke glemmes.

Klimatruslerne uden for Randers by sætter Radikale Venstre nu på byrådets dagsorden. Truslerne drejer sig dels om oversvømmelser langs fjorden, dels om grundvandstigninger, der truer både i og uden for Randers by.

Radikale Venstre efterlyser et overblik over nævnte ”vandudfordringer”, samt indblik i tiltag, der må gøres ude i landdistrikterne og landsbyerne.
I Randers by har byrådet, som antydet, taget fat på ambitiøse og nødvendige planer for at imødegå det stigende vand – hvor klimabro-projektet er det mest ambitiøse og kendte tiltag.

Men hvad med områderne uden for Randers by? Hvad er status, og hvor er truslerne størst? Det ønsker Radikale Venstre, at byrådet nu skal have ordentlig fokus på, og have overblik over. Overblik må der til, for at der kan handles rettidigt.

Fremtidige oversvømmelses trusler langs fjorden rammer bl.a. Nedre Byer – Albæk, Vestrup, Tjærby – Sødring, Udbyhøj, Mellerup, Uggelhuse.
GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark) oplyser desuden i en dugfrisk undersøgelser, at det ikke kun er oversvømmelser hist og pist, der truer vores kommunes borgere. Nej store grundvandsstigninger truer også.

Når man iagttager GEUS`s kort med hensyn til hvor grundvandstigninger især truer hos os, er det i byerne Spentrup, Gjerlev, Gassum, Asferg, Øster Tørslev, Harridslev, og andre mindre landsbyer/landdistrikter i nævnte byers nærområder. Grundvandsstigninger på +50 cm, ja flere steder +75 cm, truer. Hvad betyder det for landsbyerne, og for den sags skyld for Randers by, hvor der også ses trusler? Hvad skal og kan der gøres? Hvor er grundvandstruslerne størst? Vil det få betydning for kommende kommuneplaners indhold?

Radikale Venstre stiller ved kommende byrådsmøde 8 spørgsmål omkring ”vandtruslerne” i by og på land, ligesom vi foreslår Randers Byråd vedtager en handlingsorienteret plan.

Ved planens udarbejdelse mener Radikale, at det er vigtigt omverdenen (borgere, beboerforeninger, virksomheder m.fl.) får mulighed for at spille med. Det skal sikre, at vi kommer hele vejen rundt – og vi derved får den bedst mulige handleplan til at imødegå vandudfordringerne.
Handles det skal der – og det i hele kommunen. Der er meget at tage fat på, for at vores kommunes borgere i tide fremtidssikres mod vandtruslerne.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN