20. juli 2024

Handicappede: Hvad er det gået galt siden amternes lukning?

Randers byråd har netop besluttet, at lave en analyse af særligt dyre enkeltsager på socialområdet.

I analysen er der lagt op til: 1. at der kigges på udviklingen i særlig dyre enkeltsager 2. undersøge mulighederne for at investere i myndighedsrådgiver på området 3. om der kan laves nye og mindst lige så gode lokale tilbud, som de eksterne tilbud ( hos regionen og andre udbydere). Den undersøgelse hilser Radikale Venstre velkommen.

Men på byrådsmødet i onsdags forslog Radikale Venstre, at der lægges endnu et spor for undersøgelsen: Det nye (fjerde) analysespor, som Radikale foreslog, støttet af alle byrådets partier, undtagen Socialdemokraterne og SF, sikrer, at der i undersøgelsen også medgår, om der er hjemtaget specialiserede tilbud – fra amternes tid og fra regionsniveauet – som vi i dag må erkende var en fejl. Både set fra et menneskeligt og et økonomisk synspunkt. Kommuner og regioner ved jo godt, at nogle borgere har brug for så specialiserede tilbud, at de både bedst og billigst placeres regionalt, eller i det mindste kræver tæt samarbejde.

Vi har begge som hhv. Byråds- og Regionsrådsmedlem mødt mange forældre, til bl.a. handicappede børn og unge, som peger på, at det er en fejl at dele af tilbuddene til de handicappede ligger hos kommunerne.

På de kommunale institutioner og tilbud får deres kære børn og unge ikke altid den specialiserede behandling og behovsdækning, som de har brug for, og det er blevet værre over årene siden amterne blev nedlagt. Det er ikke i orden.

Radikale Venstre takker for støtten hos byrådsflertallet, så der i forestående analyse nu ses på, om Randers kommune har hjemtaget tilbud, som bør flyttes til specialiseret niveau.

Det har igennem mange år været radikal politik at ville flytte det specialiserede socialområde til Regionerne. Dog vil den nationale Specialeplan på området, som der pt. arbejdes med, under alle omstændigheder være vigtig, og den endelige organisering er måske delt mellem kommuner og regioner.

Med spor 4s inddragelse i analysen, kan Randers kommune nu være proaktive vis a vis landsniveauet, i stedet for at være reaktive. Vi kan spille positivt med, så flere børn og unge fremover får tilbud, som bedre matcher deres diagnose og behov.
Det har vi et stort ønske om i Radikale Venstre.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN