30. maj 2024

Vi skal nulfejlskulturen til livs!

Nulfejlskulturen i skolen er med til at skabe massiv mistrivsel og det har jeg tænkt mig at gøre noget ved!

Vi skal lære vores børn og unge at det er okay at fejle. Vi skal vise dem tillid og tid, for det er den eneste måde vi får vent trivselskurven – Der skal handles!

Karakterer til børn helt ned i to årsalderen (Hjernen & Hjertet) er med til at stigmatisere børnene og skaber en facitliste for hvordan man er barn, og det har jeg tænkt mig at gøre op med for vi skal ikke pace børn. De skal have tid og plads til at være lige netop det de er; Børn.

Nulfejlskulturen er et direkte resultat af samfundets kasser, og facitlister for hvad rigtigt er. Det skaber en unødvendig stræben efter at gøre tingene på kun den måde som vi har indrettet kasserne på.

Flidkarakterer i skolen eller en score for hvor ekstrovert et barn du har dig i vuggestuen, det er med til at stigmatisere, og i en tidlig alder skabe en nulfejlskultur hos børn og forældre, som kan være en direkte årsag til mistrivsel.

Stem personlig på mig, så vil jeg gøre mit for at vi får gjort noget ved tingene.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN