20. juli 2024

Vi skal have et opgør med den lempelige straffepolitik!

En voldtægt straffes i gennemsnit med to år og 10 måneders fængsel. Det er ikke tilfredsstillende for offeret, og det er ikke passende ift. befolkningens retsopfattelse.

Derfor mener vi, at strafniveauet skal sættes op for voldtægtsforbrydelser og overfaldsmænd. Det vil også gavne Østjylland, som flere steder huser bander og rockere, der ofte er involveret i voldssager, og som alt for hurtigt bliver lukket ud igen, fordi strafferammen er for mild. Vi vil i forvejen ikke have de mennesker i vores område, og når de begår kriminalitet, skal det have en så mærkbar konsekvens, at det i højere grad stopper dem fra at gøre det igen – end de får en mild dom, kan afsone en stor del af den i fodlænke, og derefter vende tilbage til deres kriminelle vaner. Det er ikke godt nok.

Vi mener, at strafniveauet skal hæves med et år. Normalstraffen for en overfaldsvoldtægt straffes i dag med tre år og seks måneders fængsel. Hvis det står til os, skal den straffes med fire år og seks måneder. Her skal ydmygelsesvold selvstændigt kriminaliseres i straffeloven. For det er fuldstændig uacceptabelt når en gerningsmand filmer sit offer, får dem til at knæle eller kysse overfaldsmandens sko, og deler det på sociale medier. Hvis der er tale om ydmygelsesvold, skal straffen forlænges med et år.

Den socialdemokratiske regering har i mange år slækket på den stramme og konsekvente retspolitik ved at muliggøre, at voldtægtsofre kan afsone de sidste otte måneder af deres dom i en fodlænke. Det er uacceptabelt. De skal afsone hele deres dom i fængslet.

Udover at Danmark i forvejen er et af de lande, der straffer mildest, skal vi ikke lempe straffene yderligere. Kriminelle skal opleve en straf, der står på mål med den forbrydelse, de har begået. Det er den eneste måde, hvorpå offeret kan opleve retfærdighed.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN