19. juni 2024

Beskæftigelsesindsatsen skal sættes fri

Den nuværende beskæftigelsesindsats har spillet fallit. Der er i dag alt for få som bliver hjulpet i arbejde, gennem det meget dyre beskæftigelsessystem. Nogle kontanthjælpsmodtagere modtager ydelser måned efter måned, år efter år, uden at komme tættere på et job. I værste fald kan det nuværende system endda skubbe enkelte længere væk fra arbejdsmarkedet. Det kan vi ikke være tjent med, og det vil vi i Venstre gøre noget ved.

Der er 225.000 som går på arbejde, men ikke får nogen særlig gevinst ved det. Alligevel hæver den Socialdemokratiske regering ydelserne, og fjerner kontanthjælpsloftet. I Venstre vil vi gå i den helt anden retning.

For at gøre op med det fejlende beskæftigelsessystem, skal det nytænkes. Beskæftigelsesindsatsen skal sættes mere fri, og det gør vi ved først at nedlægge jobcentrene, og i stedet lave en mere fri indsats. Det skal ikke udelukkende være det offentlige, som hjælper den arbejdsløse tilbage på arbejdsmarkedet, det kan lige så godt være A-kassen. Den enkelte skal selv kunne vælge hvilken udbyder, der bedst får dem tilbage på arbejdsmarkedet.

Der skal være færre krav og mere frihed til dem, som har en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, og kun er blevet ledig for en kort periode. Vi skal lave en specialiseret indsats for dem, som har behov for det, eksempelvis handicappede med ambitioner om at komme i arbejde. Vi vil lade folk arbejde beholde flere af deres egne penge, samt skære i ydelserne, så det kan betale sig at arbejde. Og så skal vi være hårdere og mere konsekvente og for dem som snyder med beskæftigelsessystemet. 

Til sidst vil vi frigøre 3 milliarder, af de knap 12 milliarder, som det nuværende beskæftigelsessystem koster. Pengene kommer fra et friere, mindre bureaukratisk beskæftigelsesindsat, hvor den enkelte får en større indflydelse på sit aktiveringsforløb. Det kan vi nemlig være bekendt.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN