20. juli 2024

Vores sundhedsvæsen har brug for politisk handling - NU!

Læserbrev af Mette Nielsen (S) folketingskandidat og byrådsmedlem i Viborg Kommune!

Ventelisterne på hospitalerne er blevet for lange under Corona. Det betyder, at man skal vente urimeligt længe på at få behandling. Det er der ingen der kan være tjent med. Derfor skal ventetiderne bringes ned. Det er voldsomt at tænke på, at der står operationsstuer tomme på hospitalerne, da der ikke kan skaffes anæstesisygeplejersker nok.

Socialdemokratiet afsætter 1 mia. kroner til at nedbringe ventelisterne i 2023 – om nødvendigt kan beløbet øges til (2 mia. kroner).

Socialdemokratiet foreslår også en 7-punktsplan for en akutpakke til hospitalerne.

Akutpakken skal både bruges til at fastholde medarbejdere og nedbringe ventelisterne.

Der er følgende konkrete tiltag:

Lønbonusser til medarbejderne. Det kan være kontante fastholdelsesbonusser og ekstratillæg for overarbejde og aften-, nat- og weekendvagter

Andre faggrupper skal hjælpe med at aflaste sundhedspersonalet. Der skal også laves kompetenceudvikling af andre faggrupper, så sygeplejerskerne kan aflastes i hverdagen i forhold til arbejdsopgaver.

Fast Track for autorisation af udenlandske sygeplejersker. Der er især mangel på anæstesi-, akut- og intensivsygeplejersker. I praksis betyder det, at de udenlandske sygeplejersker hurtigere kan komme i gang med at arbejde.

Afskaffelse af modregningen i efterløn for medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Lettere for studerende at tage pause fra studiet for at give en hånd med. Vi vil sammen med regionerne se på, hvordan vi kan skabe bedre muligheder for, at stude rende på f.eks. sygeplejerskeuddannelsen, lægeuddannelsen eller specialuddannelserne for sygeplejersker kan vælge at forlænge deres praktik på sygehusene, så de kan hjælpe til at få nedbragt ventelisterne.

Mulighed for at udskyde opgaver som ikke handler om behandling af patienterne.

Udnyttelse af ledig kapacitet på privathospitaler. Regionerne skal udnytte ledig kapacitet for at nedbringe ”puklerne” på ventelisterne.

Vores sundhedsvæsen har brug for, at der tages politisk ansvar – NU.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN