30. maj 2024

Vi har brug for vores fælles velfærd! 

Vores velfærdssamfund står over for nogle store udfordringer. Hvis vi skal passe på vores velfærdssamfund, så kræver det socialdemokratiske løsninger. Der er sket meget de sidste tre år, hvor socialdemokratiet har stået i spidsen for Danmark. Men der venter stadig et stort arbejde derude.

Grundlæggende er det vigtigt, at der følger flere penge med, når der kommer flere ældre. Penge alene gør det ikke. Det er også vigtigt, at der er plejehjem rundt omkring i kommunerne.

Det er også vigtigt at alt unødigt bureaukrati ryddes af vejen. I praksis betyder det: Mere tid til patienter og mindre tid skal bruges på journaler. Mere tid til omsorg/pleje og mindre tid skal bruges på unødig dokumentation.

Og så er det vigtigt, at vi fokuserer på at forbedre både arbejdsvilkår og arbejdsmiljø i hele den offentlig sektor. Trivsel hos medarbejderne giver det bedste udgangspunkt for en god omsorg og pleje, behandling, nærvær, støtte, undervisning, kvalitet samt gode løsninger for alle de borgere, som det hele drejer sig om.

Kvaliteten på velfærdsuddannelserne skal løftes. Det skal medvirke til at bremse det store frafald. Derudover skal flere kommuner efter min mening indføre elevløn under eks. SOSU-uddannelserne.

Vi skal også gøre noget ved lønnen for offentligt ansatte. De offentlige ansattes løn er nødt til at være med i det samlede billede for, hvordan vi gør vores velfærdssamfund bedre! En udfordring er, at der er rigtig mange forbehold/udfordringer på det område ift. den danske model. Men jeg er sikker på, at det er muligt at finde en løsning, når alle parter gerne vil i mål og gøre området mere attraktivt.

Vi har brug for vores fælles velfærd. Når livet kører derud af med vind i håret, villa, vovse og et stort hus på egen matrikel, så kan man måske glemme, at vi alle med et splitsekund, kan få brug for vores fælles velfærd. Hvis sygdom rammer, så kan livet ændres drastisk og dermed også de efterfølgende prioriteter. Det er vigtigt for mig, at alle har lige adgang til behandling/pleje, hvis man rammes af sygdom eller får behov pga. af alder. Det må aldrig blive størrelsen på pengepungen, der er afgørende for hvilken behandling/omsorg, som man kan få.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN