25. juli 2024

Værdig ældrepleje - Pleje, omsorg og nærvær kræver tid

Sidste år før jul indgik regeringen har sammen med Radikale venstre, SF, Enhedslisten, Frie Grønne og Alternativet lavet en aftale, som betyder, at bl.a Viborg Kommune frisættes på ældreområdet.

Jeg har i 12 år ud af de 16 år, som jeg har været valgt til Viborg Byråd arbejdet politisk med ældreområdet. Der er kommet flere og flere udfordringer og opgaver, som vi skal løse nu og i fremtiden. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi har en regering, som tør tænke nyt. Det er også glædeligt, at Viborg Kommune er udvalgt til, at gå nye veje gennem en ”frisættelse” for at løse fremtidens udfordringer på ældreområdet.

Fakta er:

– At der kommer flere ældre borgere i Viborg Kommune. Det er jo i sig selv glædeligt, at flere mennesker lever længere!

– At der er mangler på uddannet personale inden for ældreområdet.

– At mange ældre mere end en sygdom at ”bakse” med.

– At komplekse forløb stiller større krav til de medarbejdere, som kommer i de ældres hjem for at hjælpe dem i hverdagen.

– At opgaverne over tid blevet mere komplekse i takt med regionerne har ændret på, hvad de skal tage sig af og hvor længe regionen skal løse opgaven. Ældre som er indlagt efter sygdom eller en operation bliver udskrevet langt tidligere end for 5-6 år siden. Det kræver en øget faglig specialisering hos medarbejderne i Viborg Kommune.

Derfor skal vi sørge for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer. At der tiltrækkes kvalificerede medarbejdere, og at de sikres trivsel og gode arbejdsvilkår.

Pleje, omsorg og nærvær kræver tid. Stress og jag er ”gift” for en god trivsel – både hos medarbejderne og hos de ældre. Det er et politisk ansvar, at sikre de nødvendige rammer, så de ældre får et værdigt liv som ældre.

Det er mit håb, at den enkelte ældre ville kunne får besøg af færrest mulige forskellige medarbejdere i hverdagen. Jeg håber også, at medarbejderne ude hos borgeren, får frihed til at træffe flere beslutninger i hverdagen. Det vil uden tvivl give en større arbejdsglæde og et øget ansvar i hverdagen. Det vil også gøre nogle arbejdsgange nærmere i hverdagen, således visitationen ikke skal ind over de fleste ”ændringer” ude hos borgeren.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN