23. juni 2024

Psykiatrien - find en god løsning nu!

I dag gik arbejdet med psykiatriplanen i gang. Det er en vigtig meget plan, og det er vigtigt, at der er fokus på:

  • At opspore og hjælpe børn og unge med alvorlig mistrivsel.
  • At sikre bedre forebyggelse og tidlig hjælp til både børn og voksne, som har tegn på psykisk sygdom.
  • At der sikres bedre og hurtigere behandling.
  • At psykisk sygdom sidestilles med fysisk sygdom – både i hverdagen og i behandlingen.
  • At patienten er i centrum, så alle diagnoser og lidelser behandles ”på en gang”.
  • At der målrettet arbejdes med at nedbringe brug af magt og bæltefikseringer under indlæggelser.
  • At der er en behandlingsansvarlig læge eller psykiater tilknyttet det enkelte menneske – efter udskrivningen for at sikre opfølgning på behandlingen.
  • At der sikres mere sammenhæng og værdighed i behandlingen.
  • At samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien (regionen) og socialpsykiatrien (kommunen) sikrer, at mennesker kommer i klemme/eller “tabes” i systemet.

På dette vigtige område, håber jeg, at partierne på tværs vil finde nogle gode løsninger, så vi kan få en 10 års plan for psykiatrien før valget udskrives!


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN