20. juli 2024

Med den nye 10-års plan for psykiatrien: Fremtiden ser lysere ud!

I går blev der indgået en bred aftale om en 10-årsplan for psykiatrien!

Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarks-demokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne har indgået en bred politisk aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed. Området sikres et permanent løft på 0,5 mia. kr. årligt.

Aftalepartierne er enige om at sætte ind med en her-og-nu-kapacitetspakke til psykiatrien, som skal nedbringe stigende ventetider og bidrage til overholdelse af udrednings- og behandlings­rettighederne.

Kapacitetspakken betyder, at der kan ansættes ca. 100 ekstra personer i psykiatrien med patientrettede funktioner.

Der er fem prioriterede områder:

– Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse.

– Styrkede indsatser for mennesker med svære psykiske lidelser og her-og-nu kapacitetspakke til den regionale psykiatri.

– Oplysnings- og afstigmatiseringsindsatser.

– Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer.

– Bedre rammer for forskning i forebyggelse og behandling af psykiske lidelser.

Fremadrettet:
I forhold til udvikling af psykiatrien på længere sigt er aftalepartierne enige om 19 mål! Jeg hæfter mig ved, at der er en del gode elementer i blandt:

Blandt andet er der tale om en bedre overgange mellem behandlings- og socialpsykiatri, brug af tvang i psykiatrien skal nedbringes meget mere. Derudover skal der være fokus på tilfredshed med ophold på botilbud. Der skal også være tilfredshed med den bostøtte, som man får i eget hjem. Der er mange flere gode ting i blandt – og det her var nogen af dem.

Penge er uden tvivl vigtige. Det er faglighed og kulturændringer også eks. i forhold til brug af tvang og magtanvendelser i psykiatrien.

Med aftalen om en 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed er der siden 2019 samlet prioriteret et løft af området på 1,1 mia. kr. årligt fra 2023 og frem!

Det er glædeligt, at så mange partier står bag 10-års planen for psykiatrien. Vi har brug for stabilitet og brede løsninger. Det er danskerne bedst tjent med.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN