20. april 2024

Ligestilling og kvoter

Debatindlæg af Mette Nielsen (S) byrådsmedlem i Viborg Kommune og folketingskandidat og Birthe Harritz (S) byrådsmedlem I Viborg Kommune

I de seneste dage har ligestillingen igen været på dagsordenen. Lige så længe som vi kan huske, så har man drøftet, om det har været nødvendigt, at lave kvoter for at sikre ligestillingen i bestyrelser mv. Det er gang på gang blevet skudt ned med bemærkningen om, at vi sætter fokus på ligestilling osv. Konklusionen er, at det ikke er meget, der er sket på området i forhold til kønsfordelingen gennem de seneste år.

Lad os starte med vores egen hverdag med vores egen færden:

• I Byrådet er der syv kvinder ud af 31 byrådsmedlemmer.
• Viborg Kommune har aldrig haft en kvindelig borgmester
• Viborg Kommune har aldrig haft en kvindelig formand for teknisk udvalg.
• Viborg Kommune har kun en kvindelig direktør i topledelsen
• Viborg Kommune har aldrig haft en kvindelig kommunaldirektør

Lad os slå fast, at det her ikke er en kritik af de siddende mænd i job eller på politiske poster. De er dygtige alle sammen. Vores pointe er, at vi politikere, bør starte i vores egne partier, bagland til opstillingsmøder og ved liste sammensætning at fokusere på ligestillingen. Flere steder i landet har man i S faktisk en flette liste, for at sikre fordelingen af mænd og kvinder. I praksis betyder det, at der efter hver kvinde eller mand skiftevis kommer en kvinde eller mand osv. til listen er fyldt om med kandidater.

Hvorfor er det egentligt vigtigt med flere kvinder? Mænd og kvinder ser forskelligt på tingene. Der træffes beslutninger for alle aldersgrupper og for mænd og kvinder. Derfor er det godt med en ligelig fordeling af kvinder og mænd.

Hvorfor er det stadig en udfordring med ligestillingen? Jo, det kræver både ledelse og mod, at vælge nogen som ikke ”ligner en selv” i måden at tænke og handle på. Derfor er det godt, når der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder.

Socialdemokratiet er det parti i byrådet, som kommer tættest på en ligelig fordeling af mænd og kvinder blandt os siddende byrådsmedlemmer. Her er valgt fire kvinder og fem mænd. Derudover kommer begge de kvindelige statsministre, som Danmark har/har haft fra socialdemokratiet.

På arbejdsmarkedet er der stadig forskel på lige løn for lige arbejde, og der er også udfordringer i forhold til pensionsopsparingen. Vores ønske er, at antallet af kvinder på ledende poster osv. vil afspejle befolkningen og derved være omkring 50 pct.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN