30. maj 2024

Forråelsen i ældreplejen er simpelthen ikke et velfærdssamfund værdig!

Ældrepleje: Der skal andre boller på suppen i fremtiden!

Der er igen i hele Danmark fornyet fokus på, de optagelser som vises på TV2 i disse dage om ældreplejen og de svigt/omsorgssvigt, der vises for åben skærm.

Først var der Else som hang i en loftslift på et plejecenter i Aarhus for 1,5 år siden. Der blev blandt andet vist en afføringssituation, hvor Else på trods af, at hun siger: Av, av, av – og med tydelighed viste, at hun vil sættes ned, bliver hængende i loftsliften et stykke tid. Der var også andre eksempler som ikke er værdig pleje og omsorg for Else. Nu vises der nye optagelser fra Køge. Optagelser som indeholder svigt og omsorgssvigt af ældre mennesker.

Der er ingen undskyldninger for at behandle ældre mennesker sådan. Den adfærd er HELT og aldeles uacceptabel. Det betyder naturligvis også, at ansvaret for episoderne havner ”hos den/de medarbejder, der stod i de givne situationer, og det må naturligvis være sådan. Ligesom man i alle andre brancher, står til ansvar for de valg, som man træffer, når man er på arbejde.

Men der er fokusområder, som jeg savner i debatten. Nemlig at, der over årene er blevet et markant pres på ”at løse opgaven”, for alt arbejdet på ældreområdet er blevet mere specialiseret og kompleks. Borgerne udskrives langt tidligere fra hospitalet, uden nødvendigvis at være blevet raske. Den øgede specialisering betyder, at der er flere krav til den enkelte medarbejder, og at det kræver uddannelse og opkvalificering for, at ikke klædt på til opgaven. Derudover har der de sidste mange år, været besparelser på ”mennesker” i landets kommuner (Områderne udgør den største del af kommunens budgetter). Der er også et stigende krav om øget dokumentation, og det tager tid fra de ældre i deres hverdag. Det er ligeledes alvorligt, at der ”mangler hænder” i hverdagen, og det er en katastrofe, at der ikke kan rekrutteres uddannede medarbejdere nok. Det betyder, at der massivt kommer til at mangle uddannet personale, og det sammenholdt med, at vores ældre (heldigvis) – bliver ældre og ældre – så der ligger en kæmpe velfærdsudfordring her!

Området skal gøres langt mere attraktivt, så unge vælger ”omsorgsbranchen” som en uddannelsesvej. Det skal være muligt for alle elever at bruge ”den åbne skole” til en ugentlig dag i praksis. Eks. at man kan komme ud og arbejde på ældre og sundhedsområdet eller inden for forskellige andre erhverv (For at sikre større søgning til både SOSU-uddannelserne, sygeplejerskeuddannelsen, pædagoguddannelsen, erhvervsuddannelserne).

Derudover må der gøres op med ”skøre” regler. Dokumentationscirkusset er gået over gevind. Lad mig give et eksempel: Giver det mening med en ugentlig vejning for et menneske på 87 år? Altså for at skulle sikres Den ”helt rigtige kost”? Nej, tak. Når jeg bliver 87 år, så vil jeg have lov til at vælge dansk bøf seks dage i træk, hvis det er min lyst til den tid. Min pointe er, at vi er nødt til at stoppe med ting, som ligger ud over sund fornuft. Den ældre skal understøttes i at træffe alle de valg, som giver den bedste livskvalitet. Ældreområdet skal frisættes og 50 procent af alle regler skal afskaffes. Det tager tid bag en skærm at dokumentere alt muligt for at ”sikre det ene og det andet”. Den tid skal frigøres til omsorg og nærvær for de ældre.

Der står i arbejdsmiljøloven af medarbejder ikke må komme til skade på arbejde. Det er et ledelsesansvar. Det ældre må heller ikke udsættes for svigt/omsorgssvigt. Det er også et ledelsesansvar. Længere er den ikke. Der må ”ryddes op i ældreplejen” så fremtiden for alle ældre er tryg på alle landets plejecentre. Det er et politisk ansvar at sikre at ovennævnte sker.

For at gøre det helt klart og tydelig: Forråelsen i ældreplejen er simpelthen ikke et velfærdssamfund værdig!

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN