30. maj 2024

Byudvikling handler om mere end boliger

I et debatindlæg d. 25. juni 2021 efterspurgte Venstre en debat om de langsigtede mål for byudviklingen i Aarhus.

Det ser jeg som et godt initiativ, fordi det er der brug for. Byudvikling er et vigtigt emne i Aarhus Kommune, for dét, vi beslutter nu, vil have stor betydning på langt sigt. Venstre mener det godt, når de udtrykker et ønske om at sikre et varieret udbud af boliger, så der er boliger til alle. Men byudvikling handler om mere end boliger.

Jeg er optaget af den bæredygtige udvikling i bred forstand. Venstre ønsker, at kommuneplanen 2021 skal stå på to ben ved både at fokusere på Aarhus by og oplandet – og det er fornuftigt og påkrævet. Men kommuneplanen vil forblive etbenet, hvis vi kun har fokus på boliger. Hvorfor nævner de ikke et ord om institutioner, skoler, grønne rum og handelsliv? Det er ærgerligt. Og det undrer mig.

Der skal mere til at skabe helstøbte byer i kommunen. En bæredygtig byudvikling handler også om lokalt at sikre borgernes behov og en god balance i boligudbuddet i forhold til skole, børnepasning, grønne rum, plads til leg, fritidsaktiviteter, handelsliv og områder, som kan indtages og tages i anvendelse til forskellige formål – torve og pladser. Og der findes områder i oplandet, hvor denne balance ikke er til stede.

Jeg er enig med Venstre i, at for eksempel børnefamilier formentlig vil fravælge Aarhus, hvis kommunen ikke kan efterkomme deres boligønsker. Men børnefamilier har brug for mere end den rette bolig. De har brug for en hverdag, der fungerer, når det kommer til skoler og børnepasning. Vi bør derfor sikre, at opland og forstæder har de folkeskoler og institutioner, der skal til for på fornuftig vis at kunne tage sig af børnepasning og skolegang.

Der er i øjeblikket mange byggeprojekter på Aarhus Ø og i Aarhus C, og det er forståeligt nok blevet for meget for mange borgere. Det har gjort ordet fortætning til et politisk fyord. Men alligevel bliver vi visse steder nødt til at rykke sammen, for vi har ikke ubegrænsede arealer til vores disposition. Hvis ikke vi skal bebygge det grønne landskab omkring os, bliver vi nødt til at bygge mere kompakt og også højere, for at flere mennesker kan bo et givent sted. Det kan ikke være anderledes.

Det er vigtigt, at vi bevarer byernes grønne kiler, der sender naturen helt ind i byerne – og hvis vi er heldige, kan vi få øje på haren, ræven og andre dyr, som hører til i det åbne land. Vi skal bevare de grønne oaser og parker og begrønne de bygningskroppe, som tåler det.

Lige så vigtigt er det, at handelslivet udvikles i oplandsbyerne, for det giver liv i byerne. Man kan for eksempel udvikle handelslivet ved at reservere arealer til erhvervsformål, hvor der kan etableres kontorer, butikker og mindre produktionsvirksomheder, uden det giver gener for de omkringliggende boliger. Samtidig skal vi udvikle torve og samlingsstederne, så de ikke blot udgøres af parkeringspladsen ved den lokale brugs, men et reelt samlingspunkt, der inviterer til lokale arrangementer og skaber liv og sammenhold i oplandsbyerne.

Venstre efterspørger en debat om byudviklingen i Aarhus Kommune. Den debat er jeg klar til at deltage i. Men debatten om byudvikling må for alt i verden ikke blive reduceret til kun et spørgsmål om flere boliger. Byudvikling skal debatteres i en bred forstand, og vi må ikke glemme den menneskelige, den sociale og miljømæssige bæredygtighed. Det er sådan vi får helstøbte byer med et solidt fundament. Det er sådan, vi får en kommune i balance.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN