20. april 2024

Vi vil have vækst og byggegrunde i hele kommunen - også i de små lokalsamfund

Af Merete Skovgaard og Ole Vind, medlemmer af Hedensted Byråd for Venstre

På udvalgsmødet for politisk koordination og økonomi 19. april blev der behandlet et punkt om byggeprojekter i Hedensted Kommune med en drøftelse af kommende kommunale byggemodninger.

Dette resulterede i en artikel (“Mindre byer kan blive forbigået i fremtidige parcel-prioriteringer, red.) i avisen efterfølgende, hvor borgmester Kasper Glyngø blev citeret. Om drøftelsen kunne man læse, at “selvom Hedensted Kommune er kendt for sin decentrale struktur og ønsket om at udvikle alle sine lokalsamfund, kan mindre byer som Rårup, Korning, Stenderup og Barrit ikke i fremtiden gøre sig de store forhåbninger om at blive tilgodeset med nye byggegrunde i deres postadresser. Det samme kan gøre sig gældende i en by som Øster Snede”.

Baggrunden for den melding, kunne man læse, er, at byggegrundene i de mindre lokalsamfund er for dyre.

Udviklingen af de mindre bysamfund og troen på den decentrale struktur har ellers indtil nu været væsentlig i kommunens historie.

Betydningen af kvalificeret børnepasning og gode skoler i de mindre byer, muligheder for fritidsliv og haller samt ældrepleje tæt på borgerne har været højt prioriteret af de fleste. Ligesom muligheden for at købe grund, bygge hus og dermed øge indbyggertallet i byen og skattegrundlaget i kommunen som helhed har været det.

Ovennævnte artikel giver os imidlertid en oplevelse af, at et paradigmeskifte er på vej. Det finder vi er beklageligt.

I stedet for defensivt at konstatere, at byggegrundene i de mindre bysamfund er for dyre og i øvrigt henvise til nedrivningspuljen, kunne vi ønske en klart formuleret satsning på bosætning alle steder i kommunen.

Hvis man i stedet for udstykninger på fire-seks grunde altid udstykker eksempelvis mindst 25 ad gangen, bliver omkostningerne mindre, og en grund bliver mulig at købe for langt flere.

Ligesom man skaber vækst og reducerer de kommunale udgifter ved udstykninger ved i højere grad at opmuntre til private udstykninger og ved at involvere private projektmagere mere.

Og der er garanteret mange andre muligheder for at sikre byggegrunde lokalt, hvis det er dét, vi vil.

Politik handler for os om aktivt at formulere en ambition for fremtiden og gå efter den. For Venstre er ambitionen klar: Vi vil have vækst og byggegrunde i hele kommunen – også i de små lokalsamfund.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN