25. juli 2024

Aktivisme skader arbejdet for at få en ny Limfjordsforbindelse

Man må give modstanderne af 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, at de er ihærdige mennesker. Forholdsvist få mennesker har indsendt over 7000 høringssvar – hvoraf alle selvfølgelig ikke er negative. Men man skal samtidig lægge mærke til, som allerede belyst i offentligheden, at mange borgere har indsendt meget mere end et; faktisk op til 14-17 høringssvar.

Med de kvantiteter når man hurtigt op på over 7000 høringssvar – rekorden skal også ses i lyset af en voldsomt øget tilvænning til det digitale, i løbet af det seneste års tid.

Ikke desto mindre kan man jo ikke undgå at blive lidt imponeret over arbejdsomheden hos denne hårde kerne af modstandere mod Egholm-forbindelsen, der jo også er meget aktive med et hav af indlæg i denne avis.

Også kreativiteten er stor. Senest har løsgængeren Susanne Zimmer (søndag 6.6.) bragt et scenarium op med en smule eternit, der muligvis ligger på havbunden tæt på linjeføringen, hvor en endnu mindre andel af dette muligvis kan drive med strømmen, og muligvis kan aflejre sig et sted og muligvis blotlægges og, hvis vindforholdene er helt rigtige, muligvis kan blæse ind over Aalborg.

Nu er jeg ikke miljøekspert, men sammenligningen med eternitfabrikken i Aalborg er vist ikke helt gangbar.

På trods af min overraskelse over den ekstreme kreativitet og arbejdsomhed er jeg nødt til at sige det, som det er; aktiviteten er skadelig for Nordjylland. Gentagne politiske flertal i kommunalbestyrelserne i Nordjylland og regionsrådet har, ligesom Folketinget, peget på en Egholm-forbindelse – og det er der ganske gode grunde til.

En af dem er – for mig som vendelbo – den bedste: Den nuværende forbindelses sårbarhed – når der, som meget ofte før, sker uheld i tunellen, ved alle, der nogensinde har brugt forbindelsen, at alt lukker til. Medarbejdere, chauffører m.v. holder ubehjælpeligt stille og afventer, at der igen gøres farbart, det kan kun en vestlig forbindelse afhjælpe, det står simpelthen ikke til diskussion – om end jeg ikke er i tvivl om, at mange af modstanderne gerne vil.

Denne ekstreme aktivisme kan desværre, uproportional som den er, være medvirkende til, at vi slet ikke får nogen forbindelse, hvilket vil være en katastrofe for Nordjylland, ikke mindst Vendsyssel.

Min klare opfordring skal derfor være; kast håndklædet i ringen og stil jer bag fortsatte muligheder for tiltrækning af virksomheder og bosætning i Vendsyssel – jeg vil dog løbe ind i endnu en overraskelse, hvis I efterkommer denne opfordring.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN