20. juli 2024

Sund sælbestand og levedygtigt fiskeri går hånd i hånd

Halvtomme net og halvdårlig indtjening. Det er realiteten for de fiskere, der hver dag fisker i bælterne omkring Fyn, Langeland og i det sydfynske øhav.

For sandheden er, at fiskeriet i disse lokalområder i dag reelt er ved at uddø. Det skyldes, at sælbestanden på nuværende tidspunkt er vokset så eksplosivt, at sælerne og skarverne æder flere fisk, end fiskerne må fange. Samtidig kommer det oveni, at fiskekvoterne i dag er beskåret så voldsomt, at lokalt dansk fiskeri er sendt direkte mod lukning, hvis ikke vi sætter ind.

Derfor er det selvfølgelig også skuffende, at vi står tilbage med to fodslæbende ministre, Rasmus Prehn (S) og Lea Wermelin (S), som begge affejer den virkelighed, at sælbestanden udgør en betydelig erhvervsøkonomisk skade lige p.t., og som først vil genoptage drøftelser om regulering af sælbestanden til efteråret.

For helt ærligt, det her drejer sig om flere tusinde kroner, som fiskere overalt i Danmark hver dag må vinke farvel til.

Faktisk fortæller fiskere i Nordjylland, at sælerne tager op mod 60 procent af fangsten. Og ikke nok med det økonomiske aspekt, ja så udgør sælerne også et problem for lokalsamfundet, hvor arbejdspladser i dagligvarehandlen, serviceerhvervene, turismen og transporterhvervet i dag er truet mod lukning.

Derfor er det selvfølgelig også fuldstændig grotesk, at sæl- og skarvbestanden fortsat er ureguleret.

For kigger vi over Øresund, er den svenske regering allerede i fuld gang med at regulere sælbestanden til gavn for fiskerisektoren. Det har de faktisk gjort siden 2019, hvor man vurderede, at den svenske andel af sælbestanden i Østersøen er i såkaldt gunstig tilstand. Så hvorfor gør vi ikke det samme herhjemme?

Jo, ifølge ministeren handler det om, at den danske del af gråsælbestanden er i såkaldt ugunstig bevaringstilstand. Ja, nok er Østersøen bred, men det er svært at forestille sig, at sælbestanden skulle se markant anderledes ud her på den danske side af farvandet.

Samtidig råber massevis lokalfiskere overalt i Danmark vagt i gevær for, at sælerne og skarverne æder en for stor del af fangsten.

Derfor nytter det ikke noget at ministrene fortsat sidder med skyklapper på. Vi står med et ganske alvorligt problem om et reelt lukningstruet lokalerhverv. Derfor lyder Venstres og min klare opfordring, at vi hurtigst muligt får sat ind for at regulere sælbestanden omkring Østersøen, så fiskerne og lokalsamfundet kan få tryghed omkring deres hverdag og indtjening.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN