19. april 2024

Vi bliver nødt til at investere i vores kommunale og regionale velfærd

SF: Vi bliver nødt til at investere i vores kommunale og regionale velfærd

Den stramme økonomiaftale fra i sommer og de rigide regler i forhold til service- og anlæg, som tidligere regeringer har trukket ned over kommunerne betyder, at Hørsholm Kommune nu skal skære 49 millioner kr. i det kommende budget.

Et så stort et beløb er umuligt at finde uden, at det rammer kernevelfærden til vores børn, unge, sårbare og syge voksne og ældre, der – med rette – er de helt store poster i en kommunernes budget. Også kulturen, den digitale service og arbejdet med at sikre borgernes persondata er i fare.

Men vi kan ikke holde til flere nedskæringer. Tværtimod er der brug for en massiv investering i vores kommunale og regionale velfærd, så vi kan forebygge og dæmme op for den mentale mistrivsel, som især rammer børn og unge i disse år: Overanstrengelse, udbrændthed og psykiske lidelser slår ud i hele samfundet i form af diagnoser som angst, depression og stress. Og når man som i Hørsholm historisk set har nedprioriteret 0-6 års området og ladet inklusionen i skolerne sejle i sin egen sø uden at sikre tid, rammer og rette kompetencer, er det på tide at råbe vagt i gevær.

I et åbent brev til regeringen fra mere end 1000 psykologer fortælles der om afmægtige og opgivende lærere og pædagoger og dyb bekymring over den aktuelle mistrivsel. Det går simpelthen ikke længere. Husk det er børnene, der er fremtiden. Også selvom de ikke kan stemme. Men de mange diagnoser taler deres tydelige sprog.

Der er akut brug for, at vi investerer i velfærden; sikrer flere uddannede og videreuddannede pædagoger og lærere; og at vi sørger for, at de har den nødvendige tid til at lave den rigtige indsats for det enkelte barn; og at de voksne kan møde børnene velforberedte og med ro, overskud og nærvær.

Vi er glade for, at vi med denne regering, trods alt er begyndt at lade den kommunale økonomi følge den demografiske udvikling med flere børn og ældre, men der skal jo langt mere til. Lang tids underprioriteret kommuneøkonomi og årlige krav om 2 % effektiviseringer i Lars Løkkes tid som finans- og statsminister bør nu kompenseres i stedet for, at man anviser øremærkede penge til dette og hint. Socialdemokraterne er netop kommet med deres udspil til en finanslov. Men regeringens finanslov har slet ikke sat nok penge af til vores børn, unge, ældre og til psykiatrien. Finansloven skal ikke kun være økonomisk ansvarlig – den skal også være social ansvarlig, og det er muligt at sørge for begge dele.

Vi skal have det kommunale og regionale selvstyre tilbage og som samfund grundlæggende investere i den nære velfærd, så vi fylder det hul, der er kommet og finder plads til den tidlige og forebyggende indsats. Det er politisk uansvarligt at lade stå til. Det er en dårligt økonomisk prioritering, som fører til en videre ond spiral. Læg dertil at det er absolut umenneskeligt for børnene og børnefamilierne.

Som kommunal- eller regionalpolitiker skal man tage et økonomisk ansvar og prioritere. Det er en essensen i det kommunale og regionale selvstyre. Men at tage ansvar, er også at sige stop, når det ikke er forsvarligt i stedet for at sende aben videre til medarbejdere og borgere i kommunerne og i regionerne. SF går selvfølgelig konstruktivt ind i de igangværende budgetforhandlinger. Men samtidig kæmper vi nationalt, regionalt og lokalt for at sætte børnene først, investere i velfærden og bekæmpe og forebygge mistrivsel.

Og så har vi brug for at være ærlige over for jer om, at der skal noget nyt til. Det er et politisk valg, som man skal tage stilling både ved kommunal- og regionalvalg og nu det forestående folketingsvalg.

 

Marianne Bigum (SF) Folketingskandidat i Nordsjælland

Louise Zabel (SF), kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm Kommune

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN