23. juni 2024

Kære Pårørenderåd på Rosengården - synes I maler et for sort billede af ældreområdet

Svar på debatindlæg fra Annette Bøjen, formand og Erik Munkholt Sørensen, næstformand for Pårørenderådet ved Plejecenteret Rosengården, bragt i Adresseavisen Syddjurs den 27. juli 2021:

Kære Annette og Erik,

Det er så ganske rigtigt, at plejecentrene i Syddjurs Kommune blev beskåret med værdighedsmidler og klippekortsordning, og der blev indført en ny vasketøjsordning. Disse tiltag var et led i at redde kommunens økonomi som var hårdt trængt og styrede mod en tom kassebeholdning.

Alle serviceområder måtte holde for i denne opgave. Siden er kommunen begunstiget sådan, at vi har kunnet rulle flere af besparelserne tilbage. Jeg og Venstre havde gerne set, at vi havde bibeholdt klippekortsordningen. Jeg er meget enige med Jer i, at de ture ud af huset og også aktiviteter i huset lige netop er med til at give livskvalitet, og den enkelte beboer kan også byde ind med egne ønsker til, hvad klippet skal bruges til.

Jeg synes dog ikke, det er rigtigt, at kommunen kun sørger for det helt basale. I den hjælp, omsorg og pleje vi giver er det med henblik på at imødekomme den enkelte beboers behov og ønsker for at kunne leve et liv med god livskvalitet. Det står tydeligt i vores værdighedspolitik og det viser sig også i vores tilfredshedsundersøgelser, at langt størstedelen af både beboere og pårørende er tilfredse med den hjælp de får. Jeg hører også rosende ord og fortællinger om god pleje og omsorg fra ældreområdet både fra de ældre og fra pårørende.

Jeg er enig med Jan Fischer, at coronaen har været udfordrende for plejecentrene, og kommunen har været meget opmærksomme på det og søgt og anvendt midler til aktiviteter ud af huset for de ældre – samt at vores personale har været meget dygtige til at håndtere situationen og gøre, hvad de kunne for at give en god hverdag for de ældre i den helt særlige Covid-19 situation.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN