12. april 2024

Har byrådet mistet interessen for Ungdomsskolen?

På byrådsmøde d. 1. september 2021 besluttede byrådet den fremtidige politiske repræsentation i råd, nævn og bestyrelser m.v.

Beslutningen betyder, at byrådet pr. 1. januar 2022 ikke længere udpeger 2 medlemmer til Viborg Ungdomsskoles bestyrelse.

Hvordan er politikerne kommet frem til den beslutning? Hvorfor ønsker byrådet ikke længere at prioritere arbejdet i Ungdomsskolens bestyrelse?

Viborg Kommune vil fremadrettet være en af de eneste kommuner, der ikke udpeger til Ungdomsskolens bestyrelse – og det i en af Danmarks største Ungdomsskoler.

Næsten alle kommuner har enten byrådsmedlemmer siddende i Ungdomsskolens bestyrelse, eller de har udpeget nogen med interesse for ungeområdet i kommunen til det.

Jeg har været politisk udpeget til Ungdomsskolens bestyrelse i 8 år. De første 4 år som byrådsmedlem for socialdemokratiet.

Jeg mener, at bestyrelsesarbejdet er vigtigt, og jeg har i 8 år på bedste vis forsøgt at bidrage med mine værdier og holdninger til arbejdet i bestyrelsen.

Hvis det er fordi, at byrådet ikke mener, at de får værdi for udpegningen, så kunne de jo i stedet have valgt, at man fremover ville udpege 2 byrådsmedlemmer i stedet for.

Viborg Ungdomsskole er et stort uddannelsessted med rigtig mange afdelinger. Her kan nævnes fritidsafdelingen, klubberne og gadeplan, Den åbne skole, 10CV, Forskolen, HU (Heltidsundervisningen), BBU (Brobygning til uddannelse), 10. Erhverv og Unge på vej.

Pr. 1. maj 2021 er SSP (samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi) samt forebyggelsesteamet lagt sammen under Viborg Ungdomsskole med den fælles målsætning at fremme trivslen blandt børn og unge i Viborg med blandt andet forebyggelse for øje.

Fælles for huset er, at de unge mennesker undervises i dannelse, læring og fællesskab. På Ungdomsskolen gør man sit bedste for at skabe rammerne for en udfordrende, udviklende og spændende hverdag for de unge.

Som ungt menneske på skolen mærker man hurtigt skolens visioner og værdier. Igennem 8 år har jeg oplevet en skole, hvor alle bliver set og hørt, og via motivation og fællesskab skabes engagementet, så man fuldt ud får udnyttet sit potentiale.

Miljøet på ungdomsskolen bygger på ligeværdige relationer.

 

Viborg Ungdomsskole er en stor og vigtig del af Viborg kommunes ungdomsliv. Jeg kan kun håbe på, at man i byrådet vil ændre beslutning om politisk repræsentation til Ungdomsskolens bestyrelse.

Vis at I politisk ikke har mistet interessen for Ungdomsskolen. Vis at I forsat vil prioritere og bakke op om det store og vigtige arbejde, som Ungdomsskolen gør hver evig eneste dag.

 

 

 

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN