30. maj 2024

Gode arbejdspladser skal sikre flere varme hænder

I løbet af de kommende år kommer der flere børn, flere ældre og flere, der har brug for omsorg, pleje og nærvær i vores velfærdsinstitutioner. Det er en glædelig udvikling, men det er også en enorm udfordring for vores velfærdssamfund.

Som politikere har vi en forpligtelse til at handle og sørge for, at der i takt med befolkningsudviklingen kommer flere varme hænder til at tage sig af dem, der har brug for det.

Jeg mener, at et af de vigtigste skridt vi kan tage for at sikre, at vi også i fremtiden har medarbejdere, der kan sørge for den nære omsorg for børn, ældre og syge, er at gøre det mere attraktivt at tage en uddannelse indenfor velfærdsfagene.

Derfor er det et væsentligt skridt i den rigtige retning, at vi får givet landets sosu’er elevløn under uddannelse, som vi i Socialdemokratiet netop har foreslået. Mange sosu-elever kommer fra andre jobs, og derfor kan su’en være en økonomisk barriere for at falde godt på plads på uddannelsen. Netop det er blot en af måderne, vi kan gøre det både lettere og mere attraktivt at tage en velfærdsuddannelse.

Men det kan ikke stå alene. Og derfor skal vi også blive ved med at arbejde for bedre arbejdsvilkår i vores institutioner, og fortsat investere i vores velfærdssektor. For sandheden er, at status quo er uholdbar. Både lærere, pædagoger og sygeplejerske løber hurtigere på gangene, end de og vi er tjent med. Og skal vi have flere til at tage en uddannelse som f.eks. sosu-assistent, så skal vi kunne forsikre dem om, at deres kommende hverdag bliver en med et godt og sundt arbejdsmiljø.

Jeg nærer håb og tro på, at vi kan komme i mål med at få flere kompetente, varme hænder til at imødekomme befolkningsudviklingen. Men derfor mener jeg også, at der er grund til bekymring, når vi igen og igen hører om et borgerligt projekt, hvor skattelettelser er vigtigere end velfærdsudvikling

Det er mig en gåde, hvordan man i store dele af den borgerlige lejr tror, at vi kan forbedre vilkårene i vuggestuerne, folkeskolen, ældreplejen eller sundhedsvæsnet, når man vil indføre noget nær nulvækst i den offentlige sektor.

Jeg mener ikke, at tiden er til eksperimenter med vores fælles velfærd og vores samfund. Vi har brug for en ansvarlig politik, der sørger for, at der både nu og i fremtiden er varme hænder til at passe på vores ældre, vores børn og vores unge. Det gør vi ved at sikre, at der er gode og trygge rammer på arbejdspladserne og i velfærdsuddannelserne.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN