21. juli 2024

VELFÆRDEN HVILER PÅ STÆRK MARITIM KLYNGE – GRØN OMSTILLING SKAL STYRKE DANSK ERHVERVSLIV OG SKABE FLERE JOB I DANMARK

Af MAJA TORP, folketingsmedlem for Venstre i Nordjylland, søfartsordfører og medlem af Folketingets erhvervsudvalg

Danmark har besejlet verdenshavene, siden vikingerne drog på togter. For mere end 1000 år siden drog de ud – for både at handle og berige sig. De store sejlskibe fulgte efter. Til næsten hele kloden! Europa. Amerika. Afrika. Asien. Og vi gør det stadig.

Danske A. P. Møller-Mærsk er et af verdens største transport- og logistikfirmaer. Men Mærsk er ikke alene. Hele Danmark er med vores kyster, vores havne, vores rederier, vores værfter og hele vores maritime industri og service blandt verdens dygtigste og mest erfarne maritime nationer.

Det skal vi også være i fremtiden. Vores status som stærk søfartsnation er en af de grundpiller, vores velfærdssamfund står på.

Og den status er ikke kommet af sig selv – og den kommer heller ikke af sig selv i fremtiden.

Danmarks position som førende søfartsnation står kun, når vi skaber gode rammebetingelser for de erhvervsdrivende på hele det maritime område – og vi skaber de rigtige vilkår for de erhvervshavne, der rummer den maritime industri og samtidig er centrale trafikknudepunkter for skibe, varetransport og mennesker.

Begge dele står høj på Venstres dagsorden. Vi skal hver dag understøtte hele vores maritime klynge. Både når vi vedtager ny lovgivning i Danmark. Når vi investerer i uddannelse, forskning og udvikling. Men også når vi gennem EU er med til at definere de normer og standarder, den internationale skibsfart konkurrerer på.

Det ligger på min rygrad. Jeg er valgt til Folketinget fra Nordjylland. Og særligt for os, der bor i Nordjylland, har hele søfarten og den maritime industri og alle de følgeerhverv, enorm betydning for, hvordan Nordjylland og nordjyske virksomheder klarer sig.

Aalborg Havn, Hirtshals Havn, Frederikshavn Havn, Skagen Havn og Hanstholm Havn, er vigtige motorer for fremtidens vækst i Nordjylland.

Havnene og den maritime industri på havnene baner vej for andre vigtige erhvervsaktiviteter, der holder gang i hele Nordjylland – og hele den nordjyske beskæftigelse.

Det er fra havnene og den maritime industri i Nordjylland, vi udskiber vindmøllevinger og fundamenter til havvindmøller til hele verden. Det er via havnene og den maritime industri i Nordjylland, vi tiltrækker turister, der understøtter liv og udvikling i lokalsamfund og kommuner langs Nordjyllands kyster. Det er via havne vi huser fiskeri og mange vigtige arbejdspladser.

Og det glæder mig meget at se, hvor stærkt også de nordjyske havne og hele den maritime klynge i Nordjylland er engageret i den grønne omstilling, hvor vi skal finde nye brændstoffer, nye digitale løsninger, der øger effektiviteten i den internationale skibstrafik og andre veje til at passe på vores miljø og hele klodens ressourcer.

Det lover godt for fremtiden. Godt for Nordjyllands fremtid. Godt for Danmarks fremtid.

Og når et nyt Folketing skal tiltræde efter folketingsvalget, vil jeg gerne slå fast, at for Venstre handler en ny grønne omstilling ikke om at opfinde nye grønne skatter og afgifter, der skal væltes oven i de skatter og afgifter, danskerne og danske virksomheder i forvejen betaler.

Danskerne betaler i forvejen verdens højeste skatter og afgifter.

For Venstre handler den grønne omstilling om at gøre det danske erhvervsliv og danske produkter og services endnu mere attraktive og konkurrencedygtige.

Med den grønne skattereform, som Venstre tog initiativ til at gennemføre, skal vi styrke Danmarks klima- og miljøbevidste erhvervsliv i den internationale konkurrence.

Vi skal bruge den grønne omstilling til at skabe endnu flere stærke danske virksomheder og endnu flere arbejdspladser i Danmark – ikke sende virksomheder og arbejdspladser ud af Danmark.

Vikingerne berigede sig selv og deres hjemland ved at besejle verdenshavene. Nutidens danske søfartserhverv skal fortsat stævne ud mod horisonten – og det skal understøttes af et Folketing, der kender og forstår det erhvervsliv, der leverer finansieringen af vores nære velfærd og vores fremtid. Det gør Venstre.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN