20. juli 2024

Bedre overgange og mere patientinddragelse i sundhedssystemet

Når man kommer i et behandlingsforløb med indlæggelse kan det føles både utrygt og usikkert. Uanset at man er man er kommet i fagligt kompetente hænder, så kan både patient og pårørende være bekymret over, hvordan det skal gå, når der udskrives for hospitalet, og hvem der har ansvaret efterfølgende. 

Det gennemsnitlige antal af indlæggelsesdage på sygehusene er de senere år faldet markant. Og det er godt, for de fleste vil foretrække at komme hjem hurtigst muligt, – men ikke hvis det er uklart hvad, der sker efter hjemkomsten. Kommunerne skal være klar til at tage over med de forskellige tilbud som eksempelvis genoptræning og hjælpemidler. 

For at sikre at patienter og pårørende ikke får en dårlig oplevelse ved overgangen fra den ene sundhedssektor til den anden, vil vi i Venstre have patient- og pårørende-vejledere i et samarbejde mellem regionen og de enkelte kommuner. Overgange mellem tilbud må nemlig aldrig være den enkelte borgers eller pårørendes problem. 

Vi har et højt fagligt niveau i det danske hospitalsvæsen, og i Venstre vil vi arbejde for, at der afsættes resurser til at understøtte at Aarhus Universitetshospital vedbliver at være et stærk specialiseret hospital i international klasse. Vi ønsker samtidig at patienterne inddrages i udviklingen af behandlingstilbuddene ved at der oprettes patientråd, hvor patienterne kan bruge deres erfaring, perspektiv og input til gavn på både kort og langt sigt.

Som nævnt er det også meget usikkert og svært at være pårørende, når ens nærmeste er ramt af sygdom. Udfordringen bliver ikke mindre for et barn, og her er det igen det tætte samarbejde mellem hospital og kommune, der skal sørge for at børnene får hjælp og støtte. 

Set med de kommunale briller på, er jeg i den forbindelse glad for, at vi i årets budgetforlig er enige om at opprioritere kommunens arbejde med børn der bliver ramt af sorg, og vil følge indsatsen.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN