28. maj 2022

Lolland Kommune

Provinsen skal have attraktive uddannelser, hvis lokale arbejdspladser skal overleve

Ekstra hÌnder finder ikke selv vej til landkommunerne, og derfor er attraktive uddannelsestilbud lokalt en forudsÌtning for, at vi ogsü pü sigt vil have adgang til den nødvendige arbejdskraft i hele landet, skriver Lollands borgmester, Holger Schou Rasmussen. 

I de danske yderkommuner mangler vi arbejdskraft. Uddannet arbejdskraft.

Büde det private erhvervsliv og de offentlige arbejdspladser skriger pü ekstra hÌnder og büde pÌdagoger, lÌrere, sundhedsfagligt personale, lÌger, ingeniører og andre højtuddannede specialister er blevet en mangelvare, vi mü slüs for at tiltrÌkke og fastholde.

Et problem, der kun vil blive større pü sigt, nür den demografiske klemme for alvor strammer til og i vores landkommuner endda für et ekstra nyk.

Lokale uddannelsestilbud er afgørende

De ekstra medarbejdere kommer ikke af sig selv. Vi har brug for at fü uddannet flere, og i det perspektiv er det afgørende, at vi har et relevant udbud af attraktive uddannelsestilbud lokalt.

Det er ikke nok, at man kan tage en kort eller mellemlang uddannelse i de mindre byer. Vi har brug for at have de samme tilbud som i de større byer, herunder ogsü de lange videregüende uddannelser og relevante efteruddannelsestilbud.

Vi ved, at mange unge vĂŚlger at flytte til de store byer, nĂĽr de skal i gang med en uddannelse, og de vender sjĂŚldent hjem igen. I hvert fald ikke lige med det samme.

TvÌrtimod har mange undersøgelser vist, at man i vidt omfang bliver boende i det omrüde, hvor man har lÌst, fordi man i mellemtiden har füet bolig, familie og netvÌrk i omrüdet.

BosÌtning og uddannelse gür dermed hünd i hünd, og gode uddannelsestilbud er derfor ikke kun en forudsÌtning for vores beskÌftigelse, men ogsü en positiv løftestang i forhold til at tiltrÌkke og fastholde flere borgere i omrüdet.

Afstand mĂĽ ikke vĂŚre stopklods

Hvis vi skal have flere i uddannelse, skal vi favne bredt. Der skal være uddannelser inden for rækkevidde – uanset om man er ung og skal vælge retning i livet for første gang, voksen med små børn, nytilflytter i et område eller måske har været uden for arbejdsmarkedet i en periode.

Det mü ikke vÌre en lang transport eller mangel pü tilbud, der bliver afgørende for, om man kommer i gang, er nødt til at flytte eller risikerer at droppe ud undervejs. TvÌrtimod.

Vi har brug for uddannelsestilbud lokalt for at rekruttere flere – også dem, der måske ikke af sig selv havde fundet vej til skolebænken. Det gælder ikke mindst i vores landkommuner, hvor den geografiske afstand ofte er stor, og den offentlige transport hverken byder på letbane eller metro.

Skru pĂĽ taxameter og starthjĂŚlp

Mulighederne er mange. Det handler blot om at tÌnke anderledes. Der er brug for en ny økonomisk model, der i større grad kan understøtte de smü tilbud.

For eksempel med en Ìndret taxameterstruktur og en opstartshjÌlp i de første ür, hvor nye uddannelsestilbud ofte har brug for tid til at slü rødder.

En anden mulighed er at arbejde med mere fleksible former for uddannelse. Eksempelvis med pop-up-tilbud eller forlagt undervisning, hvor moduler eller kurser pĂĽ eksisterende uddannelser i en periode flyttes ud i mindre byomrĂĽder.

Det vil gøre det muligt at tilpasse vores udbud af uddannelsestilbud til den aktuelle efterspørgsel pü arbejdskraft i det pügÌldende omrüde.

Det übner samtidig nye døre i forhold til samarbejde og praktiktilbud med nye lokale virksomheder og pü offentlige arbejdspladser, der müske ikke ellers ville vÌre de mest oplagte samarbejdspartnere.

Geografisk skĂŚvvridning er en hastesag

I Lolland Kommune er vi blandt de kommuner i Danmark, hvor antallet af unge, der fĂĽr en ungdomsuddannelse er lavest, og hvor afstanden til de videregĂĽende uddannelser er lĂŚngst.

Men vi er kun Êt eksempel. Balladen er den samme generelt i de danske landkommuner, og der er derfor brug for en løsning pü nationalt niveau.

Lad os fü et opgør med den centralisering af uddannelsestilbud, som i de seneste mange ür har gjort en i forvejen alt for stor skÌvvridning af Danmark vÌrre. Det er pü høje tid.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN