30. maj 2024

Rekruttering og fastholdelse

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere til de borgernære fag er, og vil være kommunernes største udfordring i den kommende periode.

Der skal sikres et godt og attraktivt arbejdsmiljø, så vi kan tiltrække og fastholde dygtige og kompetente medarbejdere. Dette understøttes af tydelige mål for medarbejderne, således at der er forudsigelighed og mening i arbejdet.
Påskønnelse af medarbejdere blandt andet med gode muligheder for kompetanceløft og efter-/videreuddannelse samt et medfølgende lønløft, vil styrke motivationen og engagementet, og dermed gavne rekruttering og fastholdelsen.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN