25. juli 2024

Bevægelsen mod et roligere liv

Vi lever i et samfund, der er styret af industrialiseringens kræfter, med 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile. Det er på tide at få et opgør med denne opdeling af døgnet og synet på hvordan menneskers liv skal styres. Opgøret er allerede begyndt indefra, flere og flere mennesker vælger denne livsform fra og bliver enten tvunget til at leve anderledes på grund af stress og udbrændthed, eller de vælger aktivt at stå af hamsterhjulet og leve på en anden måde. Det nyere begreb ”quiet quitting” – kan oversættes som en stille resignation – har også gjort sit indtog i Danmark. Mange vælger at yde mindre, kun det nødvendige, for at gemme kræfter og have mere overskud til fritidslivet.

Disse valg kan mange voksne foretage bevidst, men vores samfund er struktureret for børnene på samme måde og det bør ændres, så børnene i langt højere grad kan leve mere frit og mindre stressende. I et land som Danmark, hvor det i vinterhalvåret bliver sent lyst og tidligt mørkt, er det ikke hensigtsmæssigt at for eksempel små børn skal møde i skole klokken 8 og dermed vækkes flere timer inden solen står op, det er ikke hensigtsmæssigt, vinterhalvåret bør leves mere roligt, med mulighed for mere søvn. Dertil kommer den store gruppe af befolkningen der lider af såkaldte vinterdepressioner og har brug for en langsommere døgnrytme.

Vi har behov for roligere liv, hvor der er bedre balance mellem fritid og skole- eller arbejdsliv. Løsningen til vores kriser findes ikke ved at presse borgerne til at yde mere, det vil blot få flere til at blive syge af deres arbejdsliv og dermed stå af dagligdagens ræs og vælge en anden måde at leve på. Fjernelsen af en helligdag er derfor den forkerte vej at gå, vi bør tværtimod arbejde mindre og have et mere roligt arbejdsliv. Bevægelsen er der allerede og især føres den an af kvinder der ønsker en anden måde at leve på, at finde andre værdier i livet, familie, venner, naturen og roen. Denne bevægelse er stille, den er ikke båret af aktivisme, men bærer præg af de valg der træffes individuelt og i familierne. Man vælger et mere enkelt liv, med færre omkostninger, men som giver mere ro.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN