21. juli 2024

Grønt håndtryk

Debatindlæg af Bente Blanné, formand for SF Sorø, og Linda Nielsen, kommunalbestyrelsesmedlem for SF

På opfordring fra Danmarks Naturfredningsforening har SF valgt tre områder, hvor vi giver et grønt håndtryk. Vi mener, det er vigtigt at gøre noget aktivt og ikke bare snakke om det.

Det første grønne håndtryk giver SF til Naturen. Vi vil arbejde for at forbedre naturindsatserne. Det vil vi gøre for at styrke biodiversiteten. Naturen mister hver dag arter, fordi der er for lidt vild natur. Vi vil skabe grobund for mere vild natur og flere levesteder for dyr og planter. Vi kan fx løfte opgaven ved at øge mangfoldigheden i grøftekanter og på kommunens grønne områder, med grønne lokalplaner og planlægning, der fremmer naturen.

Det andet grønne håndtryk giver SF til vandet. SF vil arbejde for at sikre rent drikkevand og grundvand uden giftstoffer. Vi vil arbejde for, at vandet i søer og vandløb bliver renere. Det er unikt, at vi kan drikke vores grundvand. Desværre er vores drikkevand truet af giftstoffer, der siver ned i grundvandet. Derfor skal vi stoppe med brug af sprøjtegifte, og vi skal oplyse om og motivere til ikke at bruge sprøjtegifte og andre giftige materialer, der over tid siver ned i grundvandet.

Det tredje grønne håndtryk giver SF til den fælles indsats og tilliden til at alle gerne vil bidrage til en bedre grøn fremtid. Vi vil arbejde for at Sorø Kommune styrker borgerinddragelsen i den grønne omstilling. Vi ved, at der er stor interesse hos borgere, foreninger og virksomheder for at deltage i den grønne omstilling. Den grønne omstilling, naturen og grundvandet fortjener, at Sorø Kommune sætter det i gang.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN