19. juni 2024

Deltagelse i demokratiet bidrager til fællesskabet og oplevelsen af nærhed

Demokrati er for mig at se den eneste mulighed for, at alle kan udfolde sig maksimalt. Ved samtale og samarbejde kan vi bygge bro over forskelligheder og skabe rammerne for det gode liv.

Alle mennesker har brug for såvel frihed som fællesskab. Frihed til at forme eget liv og til at påvirke det fælles og sammen med andre at påvirke de ydre vilkår, der sætter rammen om vores liv.

Vi skal deltage i de nære fællesskaber og være med til at forme dem. Demokrati er også at deltage i og påvirke de større fællesskaber.

Debatterne/dialogerne, som venter i forbindelse med det kommende kommunalvalg om Odder Kommunes fremtid og udvikling, skal holdes i en tone, hvor alle borgere kan og tør ytre sig uanset politisk ståsted, og alle borgere skal ses og høres.

Samtalerne skal danne rammen om det gode liv, vi alle vil for Odder Kommune. Derfor er det også vigtigt, at alle borgere bliver hørt, set og handlet på, samt at vi i gensidig respekt og tillid til hinanden løser opgaverne i fællesskab.

Derfor er vores ytringsfrihed også så vigtig. Det, at vi har ret til og tør ytre os, bruge vores meninger og holdninger til fællesskabet, uden at tonen bliver overskridende for den enkelte, har stor betydning for demokratiet.

Altså kort sagt: Deltagelse i demokratiet bidrager til fællesskabet og oplevelsen af nærhed – på den måde udvikler vi Odder sammen!

Vi i Socialdemokratiet ønsker god grundlovsdag.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN