30. maj 2024

Klima og Miljø - Mange kandidater taler helt forbi emnet

Som Spidskandidat for Nye Borgerlige har jeg nu haft fornøjelsen, at deltaget i flere herlige dialoger om Klima og Miljø.

Jamen – dog – Overrasket bliver jeg ikke, når de fleste af partierne i panelet som deltager, udtaler sig positivt om klima og miljø, hvor vigtigt det er at der skabes grøn energi i samfundet.

Meget mere overrasket bliver jeg, når man konkret skal forholde sig til, hvorledes dette så skal realiseres.

De fleste ved godt forskellen på varmt og koldt vand, men slet ikke den bagvedliggende teknologi, som der skal være til rådighed for den nødvendige energi tilførsel.

Ret hurtigt kommer – WIND ENERGY ind i diskussionen. Er den grøn  ? – ja  men affaldsproblemet  uafklaret.

Samtalen kommer nu over på El-biler er det løsningen Ingen er sikker på hvor strømmen kommer fra uanset om man siger den er grøn.  Og igen batterierne – man har endnu ikke den fulde løsning på adskillelsen af Litium, Kobolt, Nikkel og grafitten i batterierne, således de kan fuld genanvendes.  

Så falder talen på Biobrændsel Er den grøn?   – Ja, når træet der brændes alligevel er affaldstræ – Men ellers nej også selvom man planter et nyt træ. Den naturlige biologiske nedbrydning fastholder 18% af træets indhold af CO2 til omgivelserne og andre 38% i træet – det tager år.  Når det forbrændes frigives hele CO2 mængden 100% på få sekunder. Den mængde CO2 naturen har brugt over 20 år på at opsamle – den frigøres.   

MILJØ :   Når så samtalen i panelet  kommer til miljøet er jeg overrasket over de fremkomne forslag  – der tales om for mange  landbrug , køer og CO2 , der snakkes om indførsel af kødfrie dage ,  der tales om affaldssortering ( lyder fint her ), der nævnes motorveje, som forøger trafikken , der tales om biodiversitet ( lyder fint her ), der tales om cykelstier og forøget brug af elcykler. osv.   Alt sammen et spørgsmål om prioritering – der ligger løsningen ikke. Afgifter på CO2 begrænser kun . Energisystemer som Biometan og Hydrogen er helt Co 2 frie – løsningen er der om få år. Test kører – kun de sikkerhedsmæssige aspekter mangler – de skal nok komme.

Men skulle vi ikke lige starte ved os selv – Alt forandring starter ved dig selv.

I 1980 ´erne talte vi meget om genbrug og recirkulering – Vores simple Brunkulsbatterier samlede vi ind og alle steder stod der spande, hvor de kunne afleveres, vi talte også om Ozonlaget, som beskytter os mod  UV bestrålingen, denne nedbrydes af vores uhæmmede brug af freon i køleanlæg, varmepumper og aircon.

Som nyt parti i kommunalt sammenhæng har Nye Borgerlige været på Viborg Katedralskole, Mercantec og flere andre møde med mange unge mennesker mellem 16-23 år. Til disse møder har jeg konsekvent spurgt ind til, hvad gør I ved jeres små litium KNAP batterier ellers jeres litium bil telefonbatteri om I selv skifter det – næsten alle har svaret – dem smider vi da vel bare i den almindelige affaldscontainer.  

 Når jeg taler om Freon og kølemidler og disses skadelige virkning på miljøet – kigger de uforstående.

Har vi glemt eller tabt en – måske allerede to generationer af unge menneskers korrekte opfattelse af miljø og det faktum – det er vores fælles opgave. Har vi en generation – som slet ikke har forstået vigtigheden i recirkulation og genbrug – en generation som nok påtaler og taler meget om miljøet, fordi de læser om det i avisen, men slet ikke ser sig selv- som en del af det – at tage vare på miljøet. 

Miljøet er vores fælles opgave, det skal løses i fællesskab.

SÅ – Måske vi skal have et nyt Miljø fag i skolerne og ikke bare tro på, at de unge selv forstå, hvad dette indebærer og hvor stor betydning det har for deres egen fremtid.

Vi i Nye Borgerlige i Viborg går ind for Grøn energi og bevidst miljøhåndtering.  

Selv vil jeg om jeg kommer i byrådet være foregangsmand for den grønne energi og medvirke til at varetage vores miljø i Viborg Kommune.

Godt valg til alle.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN