21. juli 2024

Behovet for flere plejeboliger

På det seneste byrådsmøde blev principnotatet for fremtidens boligbehov på Ældreområdet samt Handicap & Psykiatriområdet godkendt.

Med den forventede øgede tilgang af ældre medborgere har vi længe vist, at vi i fremtiden vil få behov for både flere ældreboliger og plejeboliger. Men præcis hvor mange vi får brug for, samt præcis hvilke typer af boliger – og ikke mindst – hvor de skal ligge, har vi haft brug for at få undersøgt nærmere.

Derfor har vi de seneste par år arbejdet på en stor boliganalyse i social- og sundhedsudvalget, og som en del af dette har vi haft flere dialogmøder med både Ældrerådet, Handicaprådet samt også med kommunens medarbejdere og ledere.

De ting, vi kommer til at arbejde efter frem over, er som følger:

– Inden for de næste par år skal vi bruge ca 25 flere plejeboliger

– Henimod 2030 får vi brug for yderligere ca 40 plejeboliger

– Antallet af skærmede pladser til borgere med højere grader af demens forventes af være dækket af de nuværende antal pladser

– Vi vil bevare en decentral struktur for vores skærmede pladser, således at vi både kan holde en tæt kontakt og så kort en afstand som muligt til de pårørende. Derudover bevarer vi også viden om demens på flere Ældrecentre, hvilket også kommer de beboere til gode, der bor på ikke-skærmede pladser

– Vi vil samle akut- og aflastningspladserne på én central enhed, da dette dels giver den bedste udnyttelse af pladserne samt også sikre, at vi kan samle alle de nødvendige kompetencer ét sted. Dette specielt set i lyset af, at vores borgere udskrives tidligere og tidligere fra hospitalerne, og derfor er det vigtigt, at vi har personale klar til at løse opgaverne, inden en borger flytter helt hjem igen i egen bolig efter en operation. Derudover undgår vi også en del uro og forstyrrelser på vores ældrecentre, da der fremover ikke ankommer ambulancer midt om natten med udskrevne patienter, som skal placeres på aflastningspladser

– For at kunne åbne nye plejeboliger (ca 65 nye plejeboliger frem mod 2030) vil vi, ud over at vi omdanner akut- og aflastningspladser til plejeboliger, også over tid omdanne ældreboliger til plejeboliger. Dette gælder i særlig grad de ældreboliger, der er beliggende under tag i forbindelse med eksisterende ældrecentre

– På Handicap og Psykiatriområdet vil vi etablere to vurderingspladser samt oprette ældreboliger, der i særlig grad tilgodeser borgere med handicap

Alt i alt har det været en meget omfattende analyse af hele vores fremtidige boligbehov, og med færdiggørelsen af dette arbejde har vi nu et betydeligt bedre overblik. Dette er ikke mindst vigtigt, når vi på et tidspunkt skal beslutte renoveringer af eksisterende ældrecentre samt placeringerne af kommende nybyggeri.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN