21. juli 2024

Regulering af råger og måger i Randers Kommune

Har igennem de seneste år bemærket, at der er kommet flere råger og måger til. Det er vigtigt, at Randers Kommune fortsat søger om regulering af råger, og at dette sker både indenfor og udenfor bygrænsen.

Flere steder, blandt andet ved Hadsundvej, er rågekolonierne så store at det skaber problemer.

Rågereguleringen er vigtig for at hindre omfattende skader på afgrøder, husdyr blandt andet, vildtopdræt, skove og sikre en generel beskyttelse af flora og fauna.

Mågeregulering har, mig bekendt, ikke tidligere været praktiseret i Randers, men også her ser jeg det som en nødvendighed at regulere den stigende bestand, for at vores by ikke bliver overbelastet.

I området omkring Mokajen Randers Street Food, men også ved Randers’ øvrige restauranter, der har udendørs servering, vil problemet med måger, der generer og sviner, blot blive større, jo større bestanden bliver.

Vi vil få problemer som i Aalborg midtby, hvis der ikke gøres noget ved problemet, imens det stadig er håndterbart.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN