30. maj 2024

Vi skal løfte vores velfærd.

Vi skal løfte vores velfærd.
Det gøres ved færre love, bekendtgørelser og regler.

Regelmængden under Mette Frederiksen er steget til det 5 dobbelte , dette betyder, at der er indført , regler, love og bekendtgørelser i et omfang som har tvunget kommuner og stat til, at ansætte flere administrative medarbejdere end medarbejdere i borgernære funktioner, kort sagt, flere kolde end varme hænder , betales af samme kasse.

Hvis vi skal løfte vores velfærd, sundhedsvæsen, ældrepleje, skoler, psykiatri, er det en tvungen nødvendighed , at mindske regler, love og bekendtgørelser og på den måde få pengene kanaliseret ud til den borgernære velfærd.

De administrative medarbejdere er i mange tilfælde også løn tunge, Så, at gøre det op 1 til 1 er ikke retvisende.

Alene på det kommunale område er udgiften til administrative medarbejdere steget med mere end 3,5 milliarder pr år, de sidste 3 år, penge som kunne være gået til børn , sundheds og ældremedarbejdere og psykiatrien.

Derfor er en gennemgribende reform af vores lovgivning og regelmængde en tvungen nødvendighed for, at give Danskerne, den velfærd de betaler for. Staten har pengene, men de bruges forkert.

Med venlig hilsen

Lars Bregnbak
Folketingskandidat
Danmarksdemokraterne


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN