21. juli 2024

Viborg bliver motorvejsby

I juni 2021 indgik vi en meget bred trafikaftale, der favner partierne fra SF til DF – hen over midten i dansk politisk. Det er en historisk aftale, der omfatter investeringer for 160 milliarder kroner i perioden frem til 2035. En aftale, hvor der efter lange forhandlinger blev givet og taget, så brikkerne i puslespillet kunne falde på plads med de projekter, der er mest behov for i Danmark.

Et af de centrale projekter i aftalen er anlæggelse af en ny jysk parallelmotorvej – også kaldet Hærvejsmotorvejen. Her er der afsat finansiering til de to første etaper, nemlig Løvel – Klode Mølle samt Give – Billund.

Anlægsarbejdet starter i 2026. Desuden er der afsat 65 millioner kroner til en grundig miljøkonsekvensvurdering af strækningen forbi Viborg, så vi får belyst alle trafikale, miljømæssige og andre konsekvenser ved projekter. Så kan vi nemlig tage højde for dem – og kompensere for dem, når byggeriet går i gang. Byggeriet skal selvsagt være skånsomt overfor mennesker og natur. Desværre betyder undersøgelsen, at mange lodsejere må leve i uvished i godt et par år mere med hensyn til den præcise linjeføring. Til gengæld lover vi at træffe beslutning og skabe vished så snart undersøgelsen er færdig – forventeligt ultimo 2024.

Jeg har personligt og på vegne af Venstre kæmpet for dette projekt i mange år som et klart valgløfte. Fordi rigtig mange borgere, byråd, virksomheder og fagforeninger i Viborg og andre steder i Jylland har bedt om det. Men det har ofte været op ad bakke – med behov for udholdenhed og målrettet indsats. Med den brede trafikaftale bliver motorvejen en realitet.

Aftalen herom er mejslet i sten og jeg glæder mig voldsomt over den brede politiske opbakning. Viborg bliver motorvejsby med deraf følgende enorm positiv udvikling i de kommende årtier. Se blot til Silkeborg. Dette resultat er jeg stolt af. Og jeg deler gerne æren med alle andre, der gennem årene har trukket på samme hammel.

På denne baggrund er det vigtigt at alle aftalepartierne står ved den indgåede aftale og sørger for at vi får truffet en beslutning om linjeføringen så snart grundlaget foreligger. Desuden skal vi selvsagt have bygget vejen færdig og ikke kun nøjes med de to startetaper.

Lad os sætte det mål, at motorvejen er bygget færdig hele vejen fra Løvel til Haderslev i 2035, mens den nordlige etape fra Løvel til Sønderup bygges efter 2035. Byggeriet skal foregå i en fremadskridende bevægelse uden stop og go. Det kræver, at vi i starten af 2025 indgår en supplerende aftale om finansiering og anlæggelse af etaperne mellem Klode Mølle og Give samt Billund og Haderslev.

Pengene er fundet. Nemlig ved at vi skrinlægger de røde partiers planer om at bygge en komplet overflødig jernbane i Østjylland og i stedet bruger penge på noget, der gavner befolkningen og erhvervslivet. Og det gør netop Hærvejsmotorvejen, der har en god samfundsøkonomisk forrentning og sikrer fornyet udvikling og vækst længere mod vest i Jylland, ligesom de belastede Vejlefjordbro aflastes. Kort sagt: En nødvendig fremtidssikring af Den Jyske Transportkorridor, hvor der også kører rigtig mange lastbiler.

I forbindelse med byggeriet vil der være en CO2 belastning – ganske som der er ved jernbaneprojekter. Men det glædelige er, at trafikken på Hærvejsmotorvejen på sigt bliver fuldkommen grøn uden udledning af CO2. Vi bygger således grønne veje til fremtidens grønne trafik. Hvor der er vilje, er der vej!

Hvor der er vilje, er der vej!


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN