17. april 2024

Frihed, ansvar og fællesskab

Mennesket trives bedst i frihed under ansvar. Frihed betyder fravær af tvang – men også, at mennesket er frit til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet.

I ethvert menneske er der en trang til at tage ansvar for sit eget liv. Hvis mennesket berøves det personlige ansvar, bliver det umyndiggjort, magtesløst og ansvarsløst. Det er dit liv og du ved bedst selv, hvordan du vil leve det

Det liberale menneskesyn bygger på, at ethvert menneske har ret til ansvar for sit eget liv. Det enkelte menneske har også pligt til ansvar for sit eget liv. Forudsætningen for et godt samfund er, at hver enkelt føler et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet. Som skrevet står på frisen i vandrehallen på Christiansborg: “Gud giver enhver fugl sin føde, men kaster den ikke ned i reden.” Kloge ord.

Når det enkelte menneske får størst mulig frihed til at stræbe efter et godt liv, bliver der skabt værdier, som også kommer fællesskabet til gode. Derved bliver fællesskabet stærkest.

Der er ikke nogen modsætning mellem frihed og fællesskab. De stærkeste fællesskaber er netop de fællesskaber, hvor mennesker frivilligt er gået sammen for at løse en opgave eller dyrke en interesse. Fx i foreningslivet. Det menneske, der kan klare sig selv, har en moralsk forpligtelse til at bistå de mennesker, der ikke kan – privat og via samfundet.

Disse vigtige værdier og principper er baggrunden for, at Venstre kæmper for et samfund med mere frihed og flere muligheder. For borgere, virksomheder og foreninger. Jeg glæder mig til her i debatten i de kommende uger at komme med konkrete mål og midler for denne afgørende valgfrihed – for børn, unge, ældre og alle andre. For uden klare mål og midler bliver det hele bare en gang politisk bragesnak, som ingen kan være tjent med


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN