21. juli 2024

Butiksdøden accelereres

De tilbageværende mindre dagligvarebutikker og kiosker landet over er med til at sikre et sammenhængende Danmark. Den lokale butik hænger ofte nøje sammen med tilflytning og udvikling lokalt. Når butikken forsvinder, dør en vigtig del af det lokale liv – og vi skal pludseligt køre langt for at handle.

Butiksdøden har allerede hærget landet over i mange år. Men i lyset af energikrisen med tårnhøje prisen på el og varme, er der store risiko for at den accelererer yderligere. Mange mindre købmænd og handlende er meget hårdt pressede af prisen på el til deres frysere og kølediske. Handling er på krævet – også her.

Jeg har derfor stillet dette spørgsmål til klima- og energiministeren:  “Mange mindre dagligvarebutikker i landsbyer er meget hårdt ramte på grund af de rekordhøje priser på elektricitet – med deraf følgende risiko for omfattende butiksdød og dårligere levevilkår uden for de større byer. Hvad agter regeringen at gøre for at undgå en omfattende butiksdød i landdistrikterne?”

Jeg glæder mig til at se regeringens svar – for den sidder på hænderne. Den vedtagne sænkning af elafgiften med 4 øre er at gøre grin med befolkningen.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN