19. juni 2024

Boligbyggeriet på Engvej er i høring

I slutningen af juni måned behandlede kommunalbestyrelsen ønsket fra liste T, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti  og Venstre (TAOV) om at etablere et boligbyggeri i det grønne område på Engvej. En sag, der har verseret i længere tid, og som for nogle måneder siden blev udsat, da ovennævnte partier ønskede at ændre i høringsmaterialet, uden de ville fortælle Konservative og resten af Dragør, hvad de ville ændre. Det har vi nu fået belyst.

Den politiske aftale

Partierne har aftalt med hinanden at bebygge en del af arealet svarende til 4.500 m2. Der skal bygges 28 boliger, hvoraf 14 skal være almene boliger, 10 seniorboliger og 4 ungdomsboliger. Boligformen på seniorboliger og ungdomsboliger er ikke oplyst, men mit bedste gæt er, at det også bliver almene boliger.

Høringsmaterialet bliver nu udsendt i offentlig høring. Og her skal man hæfte sig ved flere ting.

For det første oplyste liste T under sagens behandling, at byggeriet ikke ender med at være som i høringsmaterialet – uden at de dog oplyste, hvad det så ender med.

Det andet er, at partierne ikke ville oplyse noget om forventet tidsplan for en ny lokalplan og byggeri. Og da vi nu skriver juli måned, vil det være en sag, der kommer til at blive sagsbehandlet hen over valget og skal afgøres af en ny kommunalbestyrelse. Dermed er usikkerheden for engvejsarealet meget stort.

Argumenter for at bebygge Engvej

Der er vidt forskellige årsager og begrundelser fra de fire partiet til at bebygge engvejsarealet.

Socialdemokratiet har aldrig lagt skjul på, at de ønsker flere almene boliger. Det har de været ærlige og tydelige om, og de forfølger loyalt deres tidligere udmeldinger.

Venstre har hoppet lidt frem og tilbage og har tidligere meldt ud, at de ikke ville bygge flere almene boliger. Det vil de så nu.

Liste T kom med det mest overraskende argument på kommunalbestyrelsens møde, idet liste T oplyste, at de er med i boligforliget for at hindre, at Konservative en dag kommer og bebygger det hele. Og samtidig oplyste liste T, at de var positive over for, at lovgivningen åbner mulighed for, at kommunen kan råde over 100% af boligerne, hvis de anvendes til at tiltrække medarbejdere til kommunen.

Med andre ord et kludetæppe af argumenter, og hvor Socialdemokratiets tidligere argumenter om, at vi har behov for almene boliger for at sikre vores egne borgere en lejebolig, når behovet opstår, nu er fejet af bordet, da liste T har et ønske om at anvende dem til boliger til udefrakommende.

Økonomien

Økonomien og gevinsten for borgerne – og dermed os alle – er ikke belyst. Ingen af partierne har fremlagt en økonomisk vurdering.

Derimod ved vi med sikkerhed, at når en kommune vil bygge almene boliger, skal kommunen indskyde en grundkapital. Det vil sige, at kommunen skal have penge op af lommen, for at byggeriet kan komme i gang. Ved salg til ejerboliger er det lige omvendt. Her tjener kommunen penge.

Konservatives holdning

Engvej er en af tre grunde tilbage i kommunen, der kan bebygges. Og det er den grund, der udgør den højeste økonomiske værdi.

Konservative ønsker ikke at delbebygge med almene boliger, idet der ingen økonomisk gevinst derved er for kommunen. Når kommunen har en grund, der er mange penge værd, må den ikke sælges billigt, som det vil være tilfældet, hvis der bygges almene boliger.

Vi er ikke imod almene boliger, og vi ligger stort set også på landsgennemsnittet i antal almene boliger. Konservative ønsker at lade grunden forblive, som den er, og bevare det grønne område. Og skal den en gang med tiden sælges, så skal det ske, når der er et politisk flertal, der vil sikre en god økonomi, en boligudvikling med ejerboliger og – mest af alt – en gennemsigtig proces, så borgerne ved, hvad der sker.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN