25. juli 2024

En regering over midten kan potentielt være skadeligt for et samfund.

Den seneste tid har vi hørt snak om, at Danmark vil have godt af at gøre sig fri af yderfløjene i dansk politik. Danmark ledes bedst fra midten og uden påvirkning eller pres fra yderfløjene. En koalition af midterpartier kunne være løsningen, da størstedelen af vælgerne er repræsenteret henover midten. Så hvorfor ikke …

Umiddelbart lyder det for mange af os som en sympatisk og tillokkende tanke, men virkeligheden er en anden, for den er farlig og kan potentielt være skadelig for et samfund. Det er der to årsager til.

Den ene er, at i et demokratisk samfund er det afgørende og nødvendigt, at der til stadighed er et reelt alternativ (opposition) til den enhver tid siddende regering. Det vil der ikke være med to forskellige yderfløje. Findes der ikke et alternativ, vil magthaverne langsomt, men sikkert, styre mod magtfuldkommenhed, men endnu værre potentielt også mod stilstand, da der reelt ingen trussel er mod det bestående. Et land og et samfund har brug for en opposition (rød som blå), der aktivt udfordrer magthaverne til udvikling.

Den anden er forholdet omkring yderfløjene. Selv om 75-80 pct. af vælgerne er på den politiske midte, er 20-25 pct. på yderfløjene. Deres stemmer er en del af debatten og bør, uanset om man deler deres holdninger, ikke blive isoleret. Hvis man udelukker de 25 pct. fra politisk indflydelse, skaber man et politisk klima, der potentielt vil kunne udgøre en tikkende bombe. Det vil være skadeligt for et samfund både politisk og vælgermæssigt og skabe grobund for det værst tænkelige, nemlig at ekstremisme og radikalisme vil få yderligere næring. Ulemperne og de tilstødende risici er derfor store og kan på den lange bane skabe ustabilitet samt udgøre en øget trussel mod vores samfund. Derimod vil et bredt samarbejde over midten, når ikke ideologiske eller politiske hensyn taler imod, være fornuftigt. Det sker heldigvis også i dag.

Min far var socialist og min mor borgerlig. Så jeg har set begge verdener. Alligevel er jeg ikke i tvivl. En koalitionsregering over midten er desværre ikke løsningen for vores samfund. Vi bør derfor acceptere, at yderfløjene skiftevis igennem valgperioder kan komme til orde og få deres mandatmæssige indflydelse gjort gældende. På den måde kan vi fastholde et stabilt samfund, hvor alle bliver hørt og sikre, at de skiftende regeringer bliver holdt til ilden af den til enhver tid siddende opposition.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN