30. maj 2024

Det lyder for godt til at være sandt. Og det er det også

Det lyder både sympatisk og relativt enkelt, når Radikale Venstre og Moderaterne vil tilbyde såkaldt ”gratis mad” på alle landets skoler. Men hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er det formentlig for godt til at være sandt.

Lad os først og fremmest blive enige om, at der ikke er noget, som er gratis. Det er alene et spørgsmål om, hvem der skal betale. Skatteborgerne eller den enkelte familie. Ifølge Radikale Venstre vil deres forslag koste skatteborgerne lige på den gode side af 3 mia. kr. årligt i drift. Det tal har jeg ikke beregningsforudsætninger for at betvivle, men konstaterer, at tallet bygger på en beregning fra 2020. Altså før inflationen!

Hvis måltidet skal være sundt, bæredygtig og mættende, som partiet kræver, vil det kræve betragtelige ombygninger af langt de fleste skoler. Hvem skal betale det? Formentlig kommunerne. Men vi er alle underlagt både anlægs- og serviceloft samt skattestop. Vi kan med andre ord ikke bare bygge vores skoler om, uden at andre institutioner betaler prisen, ved at de f.eks. ikke kan renoveres. Sådan virker anlægsloftet. Vi kan heller ikke i kommunerne bare ansætte køkkenpersonale uden at skære ned i driften andre steder. Sådan virker serviceloftet. Og ekstraudgiften? Den kan enkelte kommuner vælge at hente hjem via en skatteforhøjelse, men så skal alle andre kommuner til gengæld bøde gennem kollektiv nedsættelse af bloktilskuddet.

Sådan virker skattestoppet over for kommunerne. Fortalerne for såkaldt gratis skolemad henviser til erfaringerne fra Sverige. De glemmer bare, at alle svenske institutioner er bygget til at kunne levere skolemad, fordi det har været et lovkrav i årtier. De glemmer også at fortælle om den store opgave med et enormt madspild, svenskerne skulle forholde sig til.

Med det nuværende anlægsloft og de skrabede budgetter i kommunerne har vi ikke andet valg end at skulle finde på alternative løsninger til mad- og kantineordninger på skolerne. Det betyder, at vi skal hente frostmad fra de centrale køkkener. Om vores børn vil finde den mad specielt tiltrækkende, kan vi selvfølgelig ikke vide noget om, men jeg tvivler.

Katrine Fusager Rohde
Borgmesterkandidat (V), formand for børne- og ungdomsudvalget, Viborg Kommune


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN