12. april 2024

Læreruddannelsen er vigtig for folkeskolen

Lad mig slå fast: Vi har en stærk medarbejdergruppe i folkeskolerne i Kalundborg Kommune. Dernæst: Løbende ansættes nye lærere til ledige stillinger. Her betyder det meget, at der ansættes nye dygtige og kvalificerede lærere.

Først og fremmest bør skolerne prioritere lærere, som har en seminarieuddannelse/uddannelse fra professionshøjskolerne. De er uddannet til at undervise børn. Det sker heldigvis også i langt de fleste tilfælde.

Imidlertid er det en generel tendens over hele landet, at det er vanskeligt at rekruttere kvalificerede lærere, – ledigheden blandt uddannede lærere er lav.

Skolerne er derfor ind imellem nødt til at se på, hvem der har tilsvarende kompetencer som læreruddannede. Og her er det naturligt nok personer med stærke faglige kompetencer, der kommer i spil, – f.eks. en idrætsuddannet til idræt.

I Kalundborg Kommune udarbejdes årligt en kvalitetsrapport for folkeskolen – senest vedtaget i kommunalbestyrelsen i april 2021. Her opgøres »kompetencedækningen« i de planlagte undervisningstimer. Og den er 85 procent, hvilket er en forbedring på ca. 10 procent over de sidste 3 år. Målet er 95 procent kompetencedækning, så vi er ikke i mål.

Politisk mener jeg ikke, at vi skal hvile på laurbærrene, før vi er i mål.

Jeg ser det som et problem, at vi har langt til uddannelsesinstitutioner, som gennemfører læreruddannelse. En tættere kontakt til dem, blandt andet ved at invitere til praktikforløb for studerende, er et konkret tiltag, jeg mener vi skal iværksætte. Det kan øge procenten yderligere. Men der er også andre muligheder.

I torsdags i Nordvestnyt har Thomas Maltesen Hjort fra SF fået den opfattelse, at jeg mener, at det ikke skal være læreruddannede, der skal varetage undervisningen i folkeskolen. Det er misforstået. Jeg refererede til, hvordan det ser ud lige nu, og hvordan »kompetencedækningen« opgøres i den årlige kvalitetsrapport.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN