12. april 2024

Dagligvarebutikker i landsbyerne kommer måske til at lukke

Hvis der ikke snart kommer hjælp, er der en risiko for, at de små købmandsbutikker og brugser i for eksempel Mønsted, Vridsted, Skelhøje, Frederiks, Sjørup, Rødding, Løvel, Skelhøje og Sparkær må lukke.

Det var essensen af et møde, jeg forleden havde med uddeler Lars Krog i DagliBrugsen i Frederiks.
Selv om kunderne er i området, putter vi færre varer i kurven, og vi køber billigere varer samtidig med, at der tjenes mindre på hver vare. Folk er nervøse for deres egen økonomi og ved, at der skal spares for at få råd til el- og varmeregningen.

På samme tid er elregningerne som bekendt steget eksplosivt. For brugsens vedkommende er elregningen femdoblet. Sidste år i august skulle der betales 19.000 kr. I august i år lød regningen på 110.000 kr. Og det endda efter at man har udskiftet alle lysrør til LED og skiftet køle- og frysemontre ud med nye, der har låg.
Det er klart, at ingen små butikker kan holde til så høje stigninger i ret mange måneder. De bruger deres kapital op og må se i øjnene, at de bliver nødt til at dreje nøglen om i løbet af vinteren. Nogle måske inden jul.

Vi skal alle sammen ændre adfærd og spare på energien i alle sammenhænge, og det kan vi også sagtens. Den nuværende situation er en øjenåbner for mange både hjemme i privaten og på arbejde. Det er der ikke noget dårligt i, nærmere tværtimod. Men når man har skruet ned for energiforbruget og lavet investeringer i besparelser, og det stadig langt fra er nok, så melder alvoren sig. Det er en meget alvorlig situation for de små butikker i vores landsbyer i oplandet i Viborg Kommune.

Regeringen forhandler i disse dage med Folketingets partier om, hvilke hjælpeforanstaltninger, der kan sættes i værk, så vi undgår lukning af de små dagligvarebutikker. Der er flere håndtag at skrue på, men denne opgave er så kæmpestor, at det ikke kan klares ved tilskud fra fælleskassen.

Fællesskabets penge skal bruges på vores velfærd, og vi må derfor se på andre løsninger. Femårige lån er én mulighed, nedsættelse af elafgiften er en anden, og så skal vi se på, hvordan vi kan motivere til energibesparende foranstaltninger.

Uddeler Lars Krog nævnte blandt andet behovet for at få solceller på taget. De vil i mange år fremover kunne mindske deres behov for at købe el med op til 35 %. Finansieringen kunne for eksempel være crowd funding, hvor lokalbefolkningen sætter penge i sådan et anlæg til omkring 1.000.000 kr. Vi er nødt til at tænke nyt og kreativt, og jeg tror, at lokalbefolkningen gerne vil bakke op om deres lokale butik. Det kan de gøre ved at handle lokalt hver gang og ved at være mange om at hjælpe med nødvendige investeringer i butikken.

Politikerne og befolkningen må stå sammen, mens krisen er så massiv.

DagliBrugsen har været i Frederiks i 113 år. Næste år er den sammen med de andre lokale butikker måske lukket, og der vil realistisk set ikke være udsigt til, at de nogen sinde kommer igen. Det vil være en katastrofe for de små samfund, hvor butikken netop er livsnerven.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN