21. juli 2024

Stop kapitaldrænet fra danske virksomheder

Det skal være slut med at vægte kortsigtede skatteindtægter højere end vækst i sunde virksomheder. Lyt til erfaringer og EU-kommission, og afskaf generationsskifteskatten.

Af Josephine Svane (LA), Formand for Liberal Alliance Ungdom Nordsjælland og folketingskandidat i Nordsjællands Storkreds.

Danmark er hjemsted for en stærk drivkraft. Det er mænd og kvinder, som brænder for at skabe noget og drive virksomhed til glæde for sig selv og andre. Udover ønsket at lykkes selv, og skabe et godt liv, vil mange af os også sikre efterkommere. Desværre bliver iværksætteri og ambition alt for ofte holdt nede af bureaukrati, afgifter og skatter. Det skal ændres. I Danmark skal det være attraktivt at arbejde. Din flid skal belønnes – ikke higes efter af staten.

9 ud af 10 danske SMV’er er familieejede, og netop de familieejede virksomheder er blevet pålagt ekstra skatter. I 2020 tredoblede S-regeringen nemlig den særlige generationsskifteskat.

I alt beskæftiger vores 60.000 danske familieejede virksomheder 850.000 medarbejdere, som hver eneste dag møder ind på arbejde. Det gør de særligt uden for de store byer, hvor 3 ud 4 af de private arbejdspladser er hos familieejede virksomheder.

Det er stærke, innovative virksomheder, som bidrager med arbejdspladser og vækst i deres lokalområder, men som nu er givet endnu sværere rammer, udelukkende fordi de er familieejede. Mere konkret dræner de nuværende regler sunde og stærke virksomheder for kapital til et punkt, hvor de sættes flere år tilbage i tiden. Den nuværende S-regering trækker glade medarbejdere, maskiner og konkurrencedygtighed ud af virksomhederne alt imens konkurrenterne i bl.a. Sverige, Tyskland og Norge buldrer derudaf og udkonkurrere de familieejede virksomheder.

Med tredoblingen opkræver Skattestyrelsen nu 15 % af hele virksomhedens egenkapital og dens forventede fremtidige indtjening, når næste generations skal løfte livsværket videre. Det bliver ikke billigt. Ja, der findes eksempler på, at generationsskifteskatten dræner 80% af alt egenkapital i en virksomhed.

Ulighed er ikke nødvendigvis uretfærdigt. Mette Frederiksen har formået at gøre 9 ud af 10 indkomstgrupper fattigere og at øge uligheden på samme tid. Når mange argumenterer for at generationsskifteskatten er med til at øge uligheden, er det forfejlet socialistisk politik. Generationsskifteskatten mindsker den økonomiske ulighed i samfundet. Det baggrundes ved, at dem, som modtager stor arv, betaler mere i afgiften end dem som modtager mindre i arv. I 2018 betalte dem, der tjente mere end 90% af befolkningen ca. 20,8% af afgiften, så der er ikke en fordelingsmæssig gevinst ved at betale generationsskifteskatten.

EU-Kommissionen har siden 1994 advaret imod at give dårlige kår for generationsskifter. Skal virksomheder skabe værdi, har de nemlig brug for kapital til at investere i medarbejdere og vækst. I stedet prioriterer S-regeringen en kortsigtet skattegevinst med langvarige konsekvenser for virksomheden.

I vores nabolande har man forstået det, alle erfaringer taler for – så lad os lytte, og give bedre kår for de 60.000 danske familieejede virksomheder.

 

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN