19. juni 2024

Erhvervsudvikling, transport og miljø

I Herning Kommune er der gang i hjulene, vores virksomheder har travlt og der er gang i salget af erhvervsjord.

Så sent som i torsdagens avis var der en artikel om kommende erhvervsjord i Aulum, som i en analyse, kommunen har fået foretaget, er udpeget som et område med stort potentiale.

På samme møde udpegede Byplanudvalget yderligere to områder som fremtidige erhvervsområder; et område nord for Pugdalvej i Vildbjerg og et ved Mørupvej i Herning.

Mere erhverv betyder også mere transport; specielt når vi er i hjertet af Produktions-Danmark. Mere transport betyder flere lastbiler, medmindre transporten bliver foretaget af modulvogntog. Modulvogntog har flere fordele. De kan transportere op mod 50 procent mere gods end almindelige vogntog, alene dette giver en reduktion i forbruget af brændstof og derved reduktion af CO2 udledningen på cirka 15 procent.

Modulvogntog giver mindre trængsel på vejene, da to modulvogntog kan erstatte tre almindelige vogntog.

Men der er udfordringer med modulvogntog. Vejene skal være godkendte til disse transporter. Mange steder er det kun de overordnede veje, som er godkendte, og det giver problemer, når der skal leveres eller afhentes gods. Import af råvarer og eksport af færdigvarer fra de virksomheder, vi har i vores eksisterende erhvervsområder, med modulvogntog, er et vigtigt bidrag til konkurrenceevnen – og en forudsætning for arbejdspladser og velfærd.

Når vi udstykker nye erhvervsområder, skal vi indtænke godkendelse af vejene. Det er vejafdelingen i kommunerne, som skal stå for kontakten til Vejdirektoratet og politiet i ansøgnings- og godkendelsesproceduren for godkendelse af veje til modulvogntog.

Når der skal godkendes veje til modulvogntog, bliver der indtegnet kørekurver, og det bliver vurderet, hvor meget plads, der skal bruges i sving og rundkørsler. Ligesom der bliver vurderet i forhold til bløde trafikanter.

Jeg mener, kommunen i samarbejde med de virksomheder, der har behovet for at kunne benytte modulvogntog, bør kigge vores industriområder igennem. Jeg tror, der er veje, der kan godkendes uden yderligere tiltag. Andre steder skal der mindre tilretninger til af sving eller kryds inden godkendelse.

Her kan kommunen forbedre virksomhedernes rammevilkår, når vi taler infrastruktur.

At bidraget til mindsket CO2 udledning ved at give mulighed for en øget benyttelse af modulvogntog, er en mulighed vi skal udnytte. Transporterhvervet er løbende i omstilling til Euronorm 6 lastbiler, som kører længere på literen og generelt udleder mindre CO-2. Vi skal fortsætte denne udvikling og have åbnet flere veje i kommunens erhvervsområder for modulvogntog.

Godt for miljøet, godt for vores virksomheders konkurrenceevne og godt for velfærd og arbejdspladser.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN