30. maj 2024

Det går tilbage med responstiderne

Lidt bedre responstider på ambulancerne i Ry og Hørning viser tallene fra Region Midt fra årets første kvartal, men set over hele Skanderborg kommune så går det den helt forkerte vej. A-kørsler skal være fremme inden for 10 minutter, og i Skanderborg kommune er tallene gået fra 71% til 65,6% af kravet, og det er især 8464 Galten området, det er gået ud over for i 2020 var tallet i Galten 79,4 %, og nu er det så på 68,4 %.

Åbenbart har regionen lyttet til, at der var problemer i Ry og Hørning men så glemt, at kommunens borgere ikke havde forventet, at det skulle gå ud over tiderne andre steder i kommunen.

I Dansk Folkeparti har vi sagt, at vi vil fortsætte med at presse regionen, indtil de får mere styr på udrykningstiderne på ambulancerne.

Det gjorde vi i april på byrådsmødet, hvor man vedtog at sende et brev til regionen og bede om et møde. Det skulle have være afholdt inden sommerferien, men det har vi i byrådet har vi ikke fået en tilbagemelding om, hvordan det gik. Derfor beder Dansk Folkeparti om at få sagen om responstiderne optaget på det kommende møde i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, der bliver afholdt i august.

Der kan ikke holde en ambulance på hvert gadehjørne, og vi ved også, at der er andre steder i regionen hvor ambulancedækningen er endnu dårligere end i Skanderborg kommune, men det er regionen selv, der har fastsat målene, for hvor hurtigt ambulancerne skal være fremme, og så er det også op til dem, at tiderne bliver overholdt.

Det ville være rigtig rart, hvis Region Midt forsøgte at få noget mere ud af de penge, de investerer i akutberedskabet og måske prøvede at kigge lidt ud over regionsgrænserne, som f.eks. til Region Nordjylland. Her har man kun tre akutlægebiler, men så i stedet placeret både akutbiler og parmedicinbiler rundt om i regionen, hvilket betyder hurtigere hjælp til patienterne, og så kan det gøres væsentlig billigere.

Måske var det en ide, at der blev placeret en fast parmedicinbil i Ry.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN