15. april 2024

Konservative forhindrer ikke DTU's udvikling - men noget hænger ikke sammen

Sigurd Agersnap skriver, at de Konservative vil stoppe byggeriet af nye laboratorielokaler på DTU og angivet en række årsager

Der er dog flere årsager og vinkler, og jeg foretrækker selv at forklare – det er trods alt mere konstruktivt, når vi som politikere siger hvad vi selv mener – fremfor hvad andre tror vi mener.

En af hovedårsagerne til vores modvilje er, at vi har en lokalplan 228 som kun er 9 år, hvilket er gangske ungt for en lokalplan. Her er regler som skal overholdes, ligesom almindelige borgere skal overholde lokalplaner. Det gør DTU I det ansøgte ikke på flere punkter, og vi mener ikke der i sagen er fremført særlige årsager, der gør dispensationer tvingende nødvendige.

DTU har en pæn rest rummelighed i den nuværende lokalplan. Det vil sige at de – uden politisk godkendelse – indenfor de gældende rammer, har ret til at bygge ganske mange m2. I den konkrete sag ønsker DTU imidlertid at bygge andre steder – og i andre højder – end lokalplanen giver mulighed for. DTU kan dermed godt bygge de ønskede funktioner – bare ikke lige på den måde og på det sted de ønsker. Hvis ikke man kan tilpasse byggeriet, så det overholde lokalplanen på det ønskede område, må man se på andre byggefelter. Dem er der stadig en del af på DTU.

Sigurd Agersnap skriver “vi diskuterer for ofte højder og byggemateriale”, og ikke hvad der foregår inden i lokalerne”.

Min opgave som lokalpolitiker i Byplanudvalget, er at se på planlovgivningen, jeg skal ikke vurderer hvad der foregår inde i bygningerne.

Sigurd Agersnap skriver også et afsnit om, at vi skal påvirke og præge DTU´s udvikling i en grøn og bæredygtig retning. Det er vi ikke uenige i. Vi Konservative mener bare ikke at høje bygning og beton, er vejen frem. Med den Campusplan der ligger, så kommer der meget mere beton og meget mindre grønt, derfor mener vi, at vi især skal værne om de ydre rammer. Og her kommer det ønskede byggeri i sin nuværende form let til at virke anmassende. Jeg og resten af den konservative gruppe, er absolut også stolt af DTU´s resultater og anerkendelser ude i verden. Og vi kan godt få øje på de gode sider og DTUs positive betydning som en del af LTK. Det betyder dog ikke, at vi helt kan lukker øjnene for de borgere der også bor her. DTU´s udvikling skal ske i harmoni med resten af kommunen og dens nuværende borgere.

SF var et af partierne der ønskede en høring. Hørringsvarene var ret tydelige nej tak til byggeriet i sin nuværende form, alligevel valgte SF at tromle høringerne over og stemme for. Det undrer mig.

Jeg mener der har være 5 sager omhandlende DTU indenfor de seneste tre år, hvor jeg har været medlem af byplanudvalget. Sager som alle er godkendt. Så der er ikke tale om, at vi ikke vil DTU. Der er givet lang snor og vi har været fleksible. Men det hele skal bare også hænge sammen. Det mener vi ikke det gør denne gang – og så er det både ret og rimeligt at sige fra – uden at blive skudt i skoene, at vi forhindrer DTUs udvikling.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN