30. maj 2024

Sådan kobles nordøstlige Randers kommune på E45

Byrådskandidater fra kommunens nordøstlige hjørne taler på vælgermøder begejstret om, at de vil arbejde for en hurtigere adgang til E45 fra Hald via Spentrup, Hvidsten og Asferg til E45. Jeg deler deres intentioner, men ikke deres begejstring for lige netop denne rute. E45 er ikke et mål i sig selv, men et middel til at komme videre ud i verden, og det vil oftest ske ved at tage E45 mod syd.

I høringsfasen for Infrastrukturplan 2020 indsendte jeg forslag om, at etablering af en ny, direkte forbindelse fra Mariagervej til E45 i kombination med en udvidelse af Højsletvej blev indskrevet i Infrastrukturplanen som et prioriteret projekt. Mit forslag blev – som eneste ud af 63 indsendte høringssvar – indarbejdet i infrastrukturplanen. Og med god grund – tallene taler deres tydelige sprog:

Fra Hald til Sdr. Borup afkørslen er der 18 km, hvis nogen har tid til turen over Randers bro. Via Højsletvej og direkte af ny vej til E45, er der knap 23 km – lidt længere, men naturligvis meget hurtigere. Kører man over Spentrup, Hvidsten og Asferg, er der hele 34 km til Sdr. Borup afkørslen. Og med en Østbro ville turen blive på godt 23 km dvs. en smule længere end turen via Højsletvej. Se ruter i detaljer her.

Udvidelsen af Højsletvej er besluttet, og i statens Infrastrukturplan 2035 er der afsat 231 mio. kr. til ombygning af tilslutningsanlæg på E45 ved Randers S, Randers C og Randers N.

Jeg vil arbejde på, at vi samtænker ombygningen af Randers N (staten) med etablering af en ny ca. 3 km direkte forbindelse til Mariagervej/Højsletvej (kommunen), således at Mariagervej og Hadsundvej kan fungere som føderuter til E45.

Udover at den nordøstlige del af kommunen får en effektiv opkobling på E45, undgår vi, at Nordskellet – der jo snart ligger i et boligkvarter – bliver transitvej. Vi undgår en markant forøgelse af trafikken igennem Hvidsten, hvor der jo i givet fald ikke bliver lavet nogen omfartsvej, og vi vil effektivt reducere den tunge trafik igennem Asferg.

Det kan kun gå for langsomt med at forlænge Højsletvej over til E45.

Afstande fra Hald til Sdr. Borup afkørsel (= rute mod syd)
Mit forslag om en direkte forbindelse er blevet indskrevet i Infrastrukturplanen

DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN