21. februar 2024

Kommunalpolitik er også cykelpolitik: Op ad bakke i Randers

Nedenstående er bragt i CYKLISTER 3/2021Artikel fra CYKLISTER 3/2021

Når de 31 medlemmer af byrådet i Randers samles i det gamle, hvide rådhus på torvet vil en høj, mørk mand i tresserne ofte bringe emnet hen på cykling. Cyklistforbundets landsformand, Jens Peter Hansen har været byrådsmedlem for Venstre i 20 år, og som utrættelig forkæmper for cykelsagen oplever han, at det ofte er op ad bakke.

– Det er vanskeligt, fordi langt de fleste kommunalpolitikere – ikke kun i Randers Kommune, men i al almindelighed – oplever verdenen set hen over deres rat, siddende på deres bilsæde. Det ligger udenfor deres forestillingsevne, at man kan benytte cyklen som sit primære transportmiddel. Det gør, at det er svært at få dem til at indtænke cyklen som den schweizerkniv, den reelt er, til løsning af mange af de problemer, som hver kommune går og bøvler med, siger Jens Peter Hansen.

Den største udfordring er uvilligheden til at se cyklen som en virkelig seriøs komponent i den grønne omstilling.
– Den bliver ikke set som et reelt alternativ til den daglige persontransport. Hvis det lykkes at få kommunalpolitikere til at snakke cykling, så er det næsten altid sikker cykling for skolebørn. ’Vi skal have de små til at cykle.’ Jeg oplever nogle gange, at kommunalpolitikerne fokuserer på, at nu skal vi gøre noget godt, så børnene kan cykle sikkert osv.: Det bliver et alibi for at sige, ’Jamen vi gør jo noget for cykling’. Men det er jo slet ikke noget der batter, når vi snakker grøn mobilitet, overhovedet ikke. Hvorimod, hvis det var sådan, at man virkelig fik skabt forhold, så de voksne cykler, så er jeg helt sikker på, at så kommer børn nok til at cykle, siger Cyklistforbundets landsformand.

Det er ikke kun uvillighed til at se cyklen, som et seriøst transportmiddel, der er en modstander i byrådssalen i Kronjyllands hovedstad. Økonomien spiller som altid en væsentlig rolle.

– Det er meget dyrt at anlægge cykelstier; som ikke teknisk sagkyndig, så er der nogle
gange, man kan undre sig over, hvorfor det ikke kan laves billigere. Er der for lidt konkurrence? Er der for lidt stordrift, fordi cykelstier alt for tit bliver lavet drypvis i stedet for en samlet planlægning?

Men der er vel blevet bygget en del cykelinfrastruktur i Randers gennem tiden?

– Vi har selvfølgelig fået lavet lidt cykelstier i Randers Kommunes historie, men desværre – de ting, der er blevet lavet, er eksempler på, at cykelstier blandt kommunalpolitikere ses som nogle trofæer, man kan hænge over kaminpladsen, som kan være med til at sikre én genvalg næste gang. For en kommunalpolitiker drejer det sig om at få lavet en cykelsti i sit lokalområde, så man bliver populær hos sine vælgere og får nogle stemmer der. De cykelstier, jeg lige kan komme i tanker om, har alle sammen været præget af det; altså frem for at man som kommunalpolitiker sørger for at afsætte nogle midler og udstikke nogle overordnede retningslinjer for, hvad man nu prioriterer, og så derefter overlade det til forvaltningen, til fagfolkene, hvor der skal bygges først, siger Jens Peter Hansen.

Hvis der er noget, der fremmer kommunernes lyst og mulighed for at bygge cykelstier,
er det staten. Politikerne på Christiansborg har med mellemrum sat puljer af til uddeling
hos kommunerne til ny cykelinfrastruktur. Det virker, siger Jens Peter Hansen.
– Det er soleklart, at så snart staten går ind og tilbyder medfinansiering, så er kommunerne klar. Altså vi kan se nu, med den cykelpulje der netop er blevet søgt til, at der blev søgt om tilskud for lige knap en milliard kr., og der er kun 135 millioner kr. til uddeling blandt kommunerne. For mig fortæller det alt om, at hvis kommunalpolitikerne kan få cykelstier til halv pris, så er de klar, siger Jens Peter Hansen.

Men hvor meget kommer cyklen til at fylde i valgkampen i Randers?

– Cykling kommer ikke til at fylde ret meget. Klima og grøn omstilling kommer til at
fylde lidt – og i den sammenhæng vil jeg i høj grad spille cykling på banen. Det samme vil
jeg gøre angående trængsel. Og så fylder velfærd altid meget i en valgkamp. Til det, vil jeg
blandt andet sige, at man sparer samfundet otte kroner hver gang man cykler en kilometer. Besparelsen skyldes, at sundhedseffekterne er så store ved at cykle i stedet for at tage bilen, bussen eller toget (ifølge Transportministeriets tal).


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN