30. maj 2024

Grundlaget for tillid

En stor del af kommunens borgere mangler ifølge Amtsavisens undersøgelse tillid til Randers Kommunes håndtering af Nordic Waste-sagen.

Jeg forstår til fulde den manglende tillid. Anderledes kan det ikke være, når mediernes dækning (med få positive undtagelser) styres af kampen om vores opmærksomhed frem for ønsket om at oplyse borgerne.  Som bekendt kan trivielle faktuelle forhold ødelægge enhver god historie. Derfor, og i kampen om at komme først med breaking news, går det over stok og sten med ”chokerende afsløringer” af en inkompetent forvaltning og ansvarsløse politikere.

Her et par eksempler:

  • En professor emeritus og ekspert i miljøret kaldte det en ”klokkeklar fejl” og ”grotesk”, at Randers kommune i miljøgodkendelsen til Nordic Waste ikke lægger loft over, hvor meget jord virksomheden måtte køre ind på grunden. Som en flok lemminger viderebragte medierne fra en kant hendes udmelding til trods for, at det tydeligt fremgår på godkendelsens side to, at godkendelsen omfatter efterbehandling af tidligere lergrav med indbygning af op til 7.200.000 m3 ren og lettere forurenet jord.
  • Amtsavisen refererer en borgers dybe forundret over, at byrådsflertal stemte imod en uvildig undersøgelse af hændelsesforløbet. Selv fik jeg for rullende DR kamera stillet det konfliktskabende spørgsmål: Hvordan kan du sige, at du er glad for, at Venstre på Christiansborg har fået regeringen med på en uvildig undersøgelse af Randers kommunes rolle, når du selv i byrådet stemte imod en sådan undersøgelse? DR optagelsen blev ikke anvendt, efter at jeg forklarede journalisten, at Randers byråd ikke har stemt om en uvildig undersøgelse af kommunens rolle. I sag 44 den 29. januar stemte et flertal nej til en uvildig undersøgelse af, hvorvidt Nordic Waste har overholdt deres miljøgodkendelse.

Jeg har forståelse for, at stort set ingen orker at tage kampen op mod misinformationer, framing af eksperter og en manglende respekt for proportioner, hvor selv en banal sms kan få en overskrift. Det er tidskrævende at sikre sig fast grund under fødderne for at kunne gå mod strømmen.

Omvendt – vi må ikke bare lade stå til. Vores demokratiske system er baseret på oplyste borgere, og det må vi ikke tabe til mediers forretningsmodeller og en sværm af populistiske politikere – lokalt og på landsplan – hvis primære interesse øjensynlig er egen positionering på bekostning af hvad der bedst tjener kommunen eller samfundet.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN