19. juni 2024

Er den grønne farve tør?

Amtsavisen redegjorde for nyligt for under overskriften Hvem vil gøre Randers grønnest for, hvad partier og lister ønsker at gøre til gavn for natur, miljø og klima.

Men er den grønne maling tør?  Er de mange gode intentioner en fortsættelse af hidtidig politik eller et resultat af, at mange vælgere ifølge eksperter ved dette valg vægter natur, miljø og klima ganske højt?

Hos Venstre er den grønne maling tør og lagt oven på et solidt lag grunder. Her en række eksempler på, hvordan Venstre i Randers har været frontløber på natur, miljø og ikke mindst klima:

  • I 2007 hjembragte jeg den såkaldte Ålesund erklæring, hvor Randers sammen med fire nordiske venskabsbyer forpligtigede si selv og hinanden på at gøre en indsat for klimaet. Det var mere end blot et papir: Det gav en progressiv forvaltning grønt lys til at arbejde offensivt med klimaindsatser.
  • Det var Venstre, der fra første færd lagde en offensiv linje omkring opsætning af vindmøller, så vi i løbet af få måneder – når hele Overgaard er færdig – kun overgås af Ringkøbing-Skjern på antallet af store vindmøller. Selv tog jeg initiativet, der sikrede, at der blev lavet en helhedsplan for hele Overgaard området.
  • I 2013 var Venstre parat til – vel vidende at det i lokalområder ikke var nogen vindersag – at udpege tre potentielle områder til biogas anlæg, så vi kunne få udnyttet energien i husdyrgødningen.
  • Klimaplan 2030 satte et ambitiøs mål om 75% CO2 reduktion pr. indbygger i forhold til 1990-niveau. Igen var det Venstre, der i byrådssalen fik presset ambitionsniveauet op.
  • Det er velkendt, at jeg og Venstre i mange år har arbejdet for en bedre cykelinfrastruktur, der kan få flere til at cykle mere, hvilket er en effektiv vej til en grøn omstilling af transporten, der desværre udleder stigende mængder CO2.
  • Venstre foreslog en kortlægning af grønne områder og en ”Ønsk et træ” ordning. Der er nu afsat 2 mio. til skovrejsning.
  • Vort forslag om at bruge 10.000 kr. på sensorer, der kan måle mængden af sundhedsskadelige mikro partikler (PM25) fra trafikken (omkring Randers bro), blev desværre forkastet af et snævert flertal.

Godt gjort er bedre end godt sagt. Vil du stemme grønt, bør du krydse blåt. Du kan være forvisset om, at jeg vil gøre mit til at Venstre fortsætter som frontløber på grøn omstilling. Det er bydende nødvendigt, at vi leverer – som individer og som kommune – konkret handling frem for blot snak.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN