20. maj 2024

Om den manglende CT-scanner i Holstebro

Af Arne Lægaard, regionsrådsmedlem (V), Christian Møller-Nielsen, regionsrådsmedlem (V) og Jens Kristian Hedegaard, byrådsmedlem (V)

Center for Sundhed i Holstebro mangler en CT-scanner for at centret kan servicere borgerne i Holstebro Kommune bedst muligt.

Behovet for CT-scanning i et udredningsforløb er steget markant, siden centret i Holstebro blev planlagt for mange år siden. Venstre foreslår derfor, at regionen og kommunen i fællesskab etablerer en CT-scanner i centret, og at driftsansvaret placeres i Hospitalsenheden Vest.

Forslaget er, at en af de nye CT-scannere til Regionshospitalet Gødstrup i stedet placeres i Holstebro. Alternativt kan en af de brugte CT-scannere fra regionshospitalerne i Herning eller Holstebro flyttes til Center for Sundhed i stedet for til Regionshospitalet Gødstrup. Det er både fagligt og økonomisk ansvarligt at etablere en CT-scanner i en kommune af Holstebros størrelse.

Regionen har gode erfaringer med drift af CT-scannere udenfor akuthospitalerne, for eksempel i Skive og Hammel. Den daglige drift kan styres af radiografer, og tilstedeværelse af speciallæge efter behov. De almindeligste CT-scanninger kan udføres på samme høje faglige niveau som på akuthospitalerne, og al kommunikation med billeder foregår digitalt.

En CT-scanner kan årligt gennemføre flere tusinde undersøgelser, og i kombination med de to røntgenstuer i centret og de forskellige lægeklinikker, kan der planlægges optimale patientforløb. I praksis betyder det, at flere tusind borgere undgår transport til CT-scanner på Regionshospitalet Gødstrup, og tillige får et hurtigt patientforløb.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN