25. juli 2024

Sølund har brug for en økonomisk håndsrækning

Landsbyen Sølund er et højt specialiseret tilbud til borgere med fysiske og psykiske handicap. Der er over tid sket en løbende ændring i beboersammensætningen. Det betyder, at Sølund oplever øgede forventninger til det faglige niveau, krav, anbefalinger og større opmærksomhed fra tilsynsmyndighederne. Alle husker de rejste problemstillinger med ”låste” døre. For at kunne tilpasse Sølunds tilbud til fremtidens beboere, skal der ske en tilretning af boligindretning, men det allervigtigste er medarbejderne.

Sølund er på lige fod med ældreplejen udfordret på fastholdelse og rekruttering. Medarbejderne skal samtidigt med daglig drift også udvikle deres viden inden for specialpædagogik, psykiatri og sundhed eller med et fælles ord – kompetenceudvikling.

Det kræver motiverede medarbejdere – det har vi – og økonomi.  Penge der kan tilvejebringes via tilpasning af takster, udfordringen her er, at takster afspejler udgiften 2 år bagud, det medføre at Sølund i en 2 årig periode selv skal finansiere omkostningen med en i forvejen presset økonomi. Derfor fremsendte socialudvalget et velbeskrevet ønske til budget 2022 – 2024 på samlet 4 mil. til dækning af investeringen i kompetenceudvikling. Budgetønsket blev ikke taget til følge i det indgåede budgetforlig, som blev indgået af byrådets partier, med undtagelse af konservative og alternativet. Det er mit håb, at socialudvalget vil fremsætte budgetønsket til forhandlinger i 2022.

Sølund har brug for en økonomisk håndsrækning fra kommunen til at sætte retningen for fremtidens Sølund.

Medarbejdere og ledelse yder dagligt en prisværdig indsats over for borgere med de sværeste fysiske og psykiske handicap – tak for jeres indsats.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN